De Alang shipbreaking yard

De volledige kaart van Alang en de omgeving op een schaal 1: 25.000 kan gratis worden gedownload op onze website. Ga naar de downloadpagina

Jouw mening: wat vind jij van de Alang Shipbreaking Yard of van de kaart die beschikbaar is?

Alang

Enkele kilometers ten oosten van het stadje Trapaj in India ligt het nieuwe dorp Alang. Het dorp staat nog nauwelijks op landkaarten ingetekend, bestuur is onduidelijk evenals het aantal inwoners. Een status heeft Alang evenmin. Het dorpje ligt langs de weg van Trapaj naar het brede strand aan de Golf van Khanbhat en is ongeveer twee kilometer in doorsnede. Grote delen van de omgeving zijn nog ruig en on-ontgonnen.

Ondanks deze niet bepaald heldere beschrijving heeft Alang een nieuwe ‘rondweg’ en een meer dan 10 kilometer lang bedrijventerrein. Maar wat het meest in het oog springende element is in deze groeiende economie is het ‘milieupark’. Op dit bijzondere strand komen jaarlijks honderden afgedankte  zeeschepen aan op hun laatste bestemming om te worden gerecycled. De groeiende vraag naar staal is de drijfveer achter de grootste oud-ijzerhandel ter wereld.

Shipbreaking yard

Tijdens de vloed worden de schepen richting het strand geloodst waarna ze met eb op het strand achter blijven. Direct daarna begint het werk van de sloopploeg die het schip heel vakkundig in brokken breekt met snijbranders en breekijzers. Het materiaal dat van de schepen af komt wordt op het strand door honderden mensen uitgezocht op bruikbaarheid. Daarna worden de stukken staal op karren naar Trapaj vervoerd. Van daaruit gaan de platen staal naar metaalfabrieken in het Noorden waar het verwerkt word tot grondstof voor autofabrieken en scheepswerven.

De weg van het strand naar Alang en een gedeelte richting Trapaj heeft zich ontwikkeld tot een lang bedrijventerrein waar kleine handelaren ijzerproducten verkomen en andere spullen die van de schepen komen. Door deze ontwikkeling ontstaat er een bloeiende economie in dit gebied dat nauwelijks goede wegen kent. Zelfs nu nog is de loopt de kortste weg naar Trapaj met grote omwegen.

Arbeidsomstandigheden

Doordat er in Alang werk is komen mannen van heinde en verre naar het dorp. Inmiddels telt het 18.500 inwoners, waarvan ruim 75% uit mannen bestaat. Er is voor tienduizenden mensen werk op en om het strand. Er zijn echter een aantal zeer grote problemen waar de regio mee te maken heeft. De snelle en oncontroleerbare groei van deze industrie maakt het moeilijk om regels toe te passen voor bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden. Maar voor de vele werknemers is dit minder belangrijk dan het hebben van een inkomen. Door de enorme omvang is het, zelfs voor de leidinggevenden en bazen, niet te controleren wie er ziek is en of er ongelukken gebeuren. Pas een jaar geleden is er een klein ziekenhuis gebouwd. Voor die tijd moesten gewonde mensen naar het ziekenhuis 50 kilometer verderop, veelal met zeer primitief vervoer.

Door de slechte arbeidsomstandigheden is een op de zes werknemers ernstig ziek door longkanker of vergiftiging. Vooral kanker doorasbest vormt voor velen een grote bedreiging. Een groot probleem is voor de werknemers dat als zij ziek worden er vele anderen hun werk willen over nemen. Te ziek zijn om te werken betekent dat het inkomen wegvalt.

Natuur en milieu

De kust van dit del van India bestaat vooral uit getijde, of mangrovebossen. Overal langs de kust staan deze bossen ernstig onder druk door nieuwe economische activiteiten. In Alang is het echter het ernstigste vanwege de primitieve omstandigheden. Door de getijde spoelen van de stranden continue olie en asbest de zee in om elders aan te spoelen. Milieuactivisten beschrijven deze haven als een ecologische ramp.

Voor de mensen uit de dorpen om de Shipbreaking Yard heen is deze economische activiteit echter van levensbelang. Dankzij de haven worden tienduizenden mensen van een inkomen voorzien wat goed is voor de leefomstandigheden in de hele regio.

Toekomst

De toekomst voor Alang ziet er niet somber uit dankzij de inzet van de Indiase regering en internationale milieuorganisaties. Het belang voor de economie wordt erkend, maar er zal moeten worden ingezet op betere arbeidsomstandigheden en het verbeteren van het milieu. Op 31 december 2005 voer het afgeschreven Franse oorlogsschip Clemenceau richting het Alangse strand. Bij Egypte werd het echter onderschept door actievoerders van Greenpeace. Na vele protesten van over de hele wereld heeft Hoog gerechtshof van India besloten het schip niet toe te laten. De Clemenceau zat vol met chemisch afval zoals asbest, PCB’s en lood. Als de omstandigheden in Alang kunnen worden verbeterd dan is de regio verzekerd van een grote economische groei waar heel het land van kan profiteren.