De Nederlandse Waterschappen

Een waterschap, ook wel hoogheemraadschap genoemd is net als een provincie of gemeente een overheidsorgaan. Maar in plaats van zich met mensen en economie te bemoeien, zorgen ze voor de waterhuishouding. De grens van een waterschap wordt dan ook niet alleen bepaald door provinciegrenzen, maar vooral door dijken en rivieren. (Zie kaartje).

De waterschappen zorgen o.a. voor het onderhouden en controleren van dijken de waterstanden in de grote rivieren zoals de Maas en de Rijn.

 1. Waterschap Noorderzijlvest
 2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 3. Waterschap Blija Buitendijks
 4. Wetterskip Fryslân
 5. Waterschap Hunze en Aa’s
 6. Waterschap Zuiderzeeland
 7. Waterschap Reest en Wieden
 8. Waterschap Velt en Vecht
 9. Hoogheemraadschap van Rijnland
 10. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
 11. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 12. Waterschap Vallei en Eem
 13. Waterschap Veluwe
 14. Waterschap Groot Salland
 15. Waterschap Regge en Dinkel
 16. Waterschap Rijn en IJssel
 17. Hoogheemraadschap van Delfland
 18. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 19. Waterschap Hollandse Delta
 20. Waterschap Rivierenland
 21. Waterschap Zeeuwse Eilanden
 22. Waterschap Brabantse Delta
 23. Waterschap Aa en Maas
 24. Waterschap De Dommel
 25. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
 26. Waterschap Peel en Maasvallei
 27. Waterschap Roer en Overmaas