Vogels kijken met Osama Bin-Laden

Afghanistan
  • 1e publicatie op 7-02-2004
  • 2e, met nieuw kaart materiaal op 3-12-2007

Osama Bin-Laden kan zich maar het beste gaan verdiepen in vogels. Er is namelijk een vogel die hem op korte termijn de das om kan doen…

Waarom

Op 3 januari 2004 werd op nu.nl een artikel gepubliceerd over Osama Bin-Laden. Deze man, die verantwoordelijk gehouden wordt voor de aanslagen op het WTC in New York, is een van de meest gezochte mensen ter wereld. Het artikel schrijft “De Duitse specialisten analyseerden het vogelgezang dat op de achtergrond van een van de opnamen is te horen. Het gezang zou afkomstig zijn van een vogel die maar in enkele gebieden in het wild voorkomt. ” (nu.nl).

Het artikel spreekt echter niet uit over welke vogel het om gaat. Het zou wel kunnen staan in het Duitse tijdschrift Focus, waarnaar verwezen is. Maar we besloten zelf op onderzoek te gaan. Gebruik makend van de feiten uit het artikel, er vanuit gaande dat Osama nog in Afghanistan zit en het internet als bron moest het mogelijk zijn. En na twee dagen speuren en analyseren kwam er inderdaad een vogel naar voren.

Methode

De eerste selectie vogels kon gemaakt worden aan de hand van een vogelsoorten lijst. deze lijst kan worden gevonden op de Avibase, de world bird database. In deze selectie konden alle niet zangvogels worden uitgesloten. Maar ook de tweede selectie was snel te maken. Het artikel spreekt immers oer een vogel die op slechts enkele plaatsen voorkomt. Dat betekent dat het om een niet algemene en wellicht bedreigde vogel gaat. Hierdoor bleven slechts vijf vogels over: Columba eversmanni, Emberiza cineracea, Indicator xanthonotus, Phylloscopus tytleri en de Saxicola macrorhyncha.


Columba eversmanni

Emberiza cineracea

Indicator xanthonotus

Phylloscopus tytleri

Saxicola macrorhyncha

Osama

Verspreiding

Het lastigste was om van elk van deze vogels een verspreidingskaart samen te stellen . Van elk van de vogels moest onderzocht worden op welke biotoop ze leven in de bergen, waar ze leven in de buurlanden en waar ze zeker niet zullen zitten. Deze kaarten zijn vervolgens vergeleken met een kaart waarop de mogelijke vindplaatsen zijn aangegeven van Osama Bin-Laden. Namelijk Tora Bora, Kandahar en de grens met Kashmir. Het lastige hierbij was dat op internet geen waarnemingen beschreven zijn van deze vogels in Afghanistan . Alleen de Avibase biedt hierin dus enig houvast.

De Emberiza cinerace viel vrijwel direct af als mogelijke soort. Dit vogeltje komt alleen in het zuid-westen van het land voor. Dit is het vochtige gebied van het land, terwijl de FBI uitgaat dat Osama in de bergen verborgen zit. Ook de Indicator xanthonotus kan worden uitgesloten. Deze vogel kan op veel plaatsen in het land voorkomen.
Daarna blijven er drie vogels over. Van twee daarvan is zeker dat ze in het buurland Pakistan voorkomen. Hoewel ze op de Afghaanse soortenlijst staan zijn er geen waarnemigen beschreven in dit land. De kans is in ieder geval klein dat deze vogels ook voorkomen in Tora Bora en bij de grens met Kandahar. Ook deze vogels vallen dus af. Tenslote blijft alleen de Phylloscopus tytleri over. Dit vogelje dat ook wel Tytler’s Leaf-Warbler genoemd wordt komt alleen voor in het uiterste Noord-oosten van het land en heel misschien hoog in de bergen. De Dunsnavelfitis (nederlandse naam) lijkt dus wel het vogeltje te kunnen zijn op de geluidsband van Osama.

Conclusie

Een vraag die uiteraard gesteld moet worden is hoe de Duitse onderzoekers de vogelzang hebben kunnen herkennen. Voor zover bekend zijn er (nog) geen geluidsbanden beschikbaar van dit vogeltje. Vervolgens zal men een deskundige moeten zien te vinden die weet waar de vogel in Afghanistan voorkomt. Misschien is het vinden van deze deskundige nog wel moeilijker dan het vinden van Osama zelf. Een andere vogel die tijdens het onderzoekje naar voren kwam is de Afghaanse Sneeuwvink. (Montifringilla theresae,  Afghan Snowfinch/Theresa’s Snowfinch) Deze vogel is echter niet bedreigd of zeldzaam in Afghanistan wat ons uitgangspunt was. De dunsnavelfitis (foto boven)aan de grens met Kashmir  is dus onze vogel. Dat Osama Bin-Laden daar dan ook zit is leuk voor de FBI, maar wellicht probeert hij allang op een plek te komen waar helemaal geen vogels voorkomen.