Overstromingsgevaar in Europa

Terug naar Europa

Langs rivieren en aan de kust hebben de inwoners van Europa de grootste kans getroffen te worden door overstromingen. Op deze kaart staan de kustregio’s van roze tot rood aangegeven. De rode gebieden zijn het vaakst getroffen door een overstroming door stormvloed. De blauwe gebieden zijn vaker overstroomd geweest doordat rivieren buiten hun oevers traden.

Enkele interessante links zijn: Grootste overstromingen en overstroming slachtoffers in de EU