Venlo en Venlo North Dakota: de Sheyenne National Grasslands

Ontdekkingsreizen > Venlo en Venlo North Dakota

Ook bij Venlo ND hebben ze wel eens last van hoogwater. Bekijk hier de waterstanden bij Lisbon, vlakbij Venlo aan de Sheyenne.

Welkom in Venlo. Graslanden zover het oog reikt, grazend vee en niet ver daar vandaan een prachtige rivier. Dit is niet het Venlo dat de Nederlanders kennen. Het is Venlo, duizenden kilometers hier vandaan in North Dakota, USA.

Twee plekken op aarde met dezelfde naam is niets bijzonders. maar bij deze is er wel een hele speciale overeenomst: de geweldige natuur. Venlo in North Dakota ligt vlak langs Sheyenne National Grasslands terwijl Venlo in Nederland de groenste stad van Europa 2003 is. Het lijkt wel dat de naam Venlo en de natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Dat er geen grazend vee in het Nederlandse Venlo is klopt niet helemaal. sinds twee jaar ligt er een langgerekt natuurgebied midden door de 90.000 inwoners tellende stad : de Maascorridor. Dit is een van de redenen dat Venlo is uitgeroepen tot de groenste stad van Europa. Maar ook de internationale samenwerking met Duitsland maakt de stad groen.

Door deze samenwerking is er iets fantastisch bereikt. een ketting van natuurgebieden om de stad heen, zowel aan Duitse als Nederlandse zijde van de grens. En waar je de stad ook verlaat, je kunt niet anders dan eerst door de bossen heen gaan. Maar de natuur is niet alleen mooi. Het vormt ook nog eens een belangrijke schakel in de Europese ecologische structuur.


Twee tegengestelden. Venlo met 90.000 inwoners en Veno dat aan de natuur is teruggegeven. Links het Nederlandse Venlo, aan de rechter kant de Sheyenne National Grasslands.

De overeenkomsten: Zowel in de Nederlandse als Amerikaanse plaats Venlo wordt de natuur bedreigd door menselijke activiteiten. In North Dakota is een van de grootste bedreigingen de overbegrazing door vee. De runderen eten immers al het gras van de grasslands op. De oorspronkelijke soorten in het gebied zoals de  prairie chicken worden hierdoor bedreigd. Het probleem bij het Nederlandse Venlo is dat de bestaande natuur steeds verder in stukjes wordt geknipt door de  groeiende stad en nieuwe wegen. Een van de meest ambitieuze taken van het gemeentebestuur is om de inmiddels doorbroken schakels te herstellen en nieuwe doorsnijdingen te beperken.

Download deze kaart
More free maps / Meer gratis kaarten

Venlo in North Dakota: Links
Dakota Prairie Grasslands – Sheyenne Ranger District

Lewis and Clark – Sheyenne National Grasslands – Sierra Club

Microsoft TerraServer Imagery

NGP Index

Northern Prairie Biological Resources

Recreational Spots of the Sheyenne River

Save The Sheyenne River

Sheyenne National Grassland Butterfly Survey

The Prairie Chicken and Livestock on SNG

TopoZone – The Web’s Topographic Map, and more!

USGS Study in Sheyenne National Grasslands

venlo

Venlo in Nederland: Links
Venlo, groenste stad van Europa 2003
Nationaal Park De Groote Peel
Nationaal Park De Hamert
IVN Consulentschap Limburg
Nationaal Park De Meinweg

Nationaal Park De Maasduinen
Wereld Natuur Fonds – Maas

De Maaswerken

Maascorridor – Natuur

Limburgs Landschap

Stichting Natuur en Landschap Midden-Limburg

Milieufederatie Limburg