Begrippen C

  • Conserveren = Het langer houdbaar maken of het verduurzamen en in goede conditie bewaren van objecten, organismen, levensmiddelen, geneesmiddelen of andere zaken, oftewel het beschermen tegen aantasting door bijvoorbeeld organismen als bacteriën en schimmels of chemische en fysische processen.
  • ConsumentenOrganismen (dieren, schimmels, heterotrofe organismen) die andere organismen of delen daarvan als voedsel gebruiken.
  • Custardpoeder = Een wittige stof waarmee je water in producten kunt aantonen. Als er water in een product zit wordt het poeder geel.