Begrippen E

  • Explosie = Een plotselinge vergroting van het volume van een hoeveelheid materie en het vrijkomen van energie
  • Eencellige = Dit zijn organismen die uit één cel bestaan
  • Eiwitten = Bouwstoffen van het lichaam
  • Elektrisch geladen deeltjes = Voorwerpen die positief of negatief geladen zijn.
  • Ecosysteem = Min of meer duidelijk begrensd gebied waarin de abiotische en biotische factoren een kenmerkende eenheid vormen
  • Eicel = Vrouwelijke voortplantingscel
  • Eten roken = Producten in de rook van hout- of houtachtige gewassen hangen. Water wordt onttrekt van het voedsel door warmte en rook. Micro-organismen vermenigvuldigen zich hierdoor langzaam.
  • Evalueren = Het bekijken en waarderen van het resultaat aan de hand van de doelen.