Begrippen F

  • Fotosynthese = Proces in planten waarbij koolstofdioxide en water worden omgezet in glucose en zuurstof. Dit gebeurt onder invloed van licht. –> Lees verder
  • Fossiel = Een bewaard gebleven overblijfsel of afdruk van een organisme dat in het verleden geleefd heeft.
Begrippen F