Begrippen K

  • Kenmerken = De aspecten waaraan personen of objecten te herkennen zijn.
  • Kernfusie = Het samensmelten van kernen.
  • Koolstofdioxide = Komt vrij bij verbranding en wij ademen het uit.
  • Koraal = Grillig gevormde, gekleurde ongewervelde dieren op de bodem van de zee.
  • Koolstofdioxide = Dit is een kleur- en reukloos gas, wat bij verbrandingen vrijkomt.
  • Kelk = Buitenste bladerkrans van de bloem, meestal groen
  • Koolhydraten = Brandstoffen van het lichaam; Suikers (o.a. meervoudige suikers)
  • Koolstofdioxide = Een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof
  • Kroon = Bladerkrans binnen de kelk, meestal niet groen