Bladnerf

Bladnerven zijn vaatbundels die vanuit de steel het blad in lopen. De grootste en dikste loopt uit het steel recht door naar het topje van het blad. Vanuit deze hoofdnerf zie je vaak vertakkingen, dit zijn de zijnerven. De zijnerven kunnen ook weer vertakken, deze vertakkingen noemen we aderen.

We maken onderscheid in verschillende soorten nervatuur:

  • Handnervig: Nerven vertakken zich als het ware vanuit een punt aan de bladbasis.
  • Veernervig: Nerven komen uit verschillende hoogten tevoorschijn uit de hoofdnerf.
  • Drienervig: Blad heeft drie hoofdnerven die op dezelfde plek uit de bladbasis ontstaan.
  • Vijfnervig: Blad heeft vijf nerven die iets boven de bladbasis uit een punt ontstaan.
  • Voetnervig: Meerdere hoofdnerven ontstaan uit de voet.
  • Rechtnervig of Parallelnervig: Nerven lopen parallel aan elkaar.
  • Kromnervig: Hele duidelijke kromme nerven die uit de hoofdnerf ontstaan.
  • Dichotoom: Gelijkwaardige hoofd en zijnerven die zich met enige regelmaat weer in tweeën splitsen.