De bijenkast

Opdracht 8

Zet de juiste namen van de bijenkast bij het juiste onderdeel:

Bijenkast

 

 

Vul in:

In de broedkamer kunnen ________________ raampjes hangen.

Hierin wordt__________________________________________.

Het koninginnerooster heeft openingen die net groot genoeg zijn om de werksters door te laten.

Waarom kan de koningin niet door het rooster? Ze is te ___________________________.

De koningin komt dus niet in de ____________________ kamer.

In deze _______________ kamer kunnen _______________ raampjes hangen.

In de afdekplaat (tussen broed en honingkamer) zit een uitlaat. De bijen  kunnen alleen bij het grote gat naar binnen.

Zitten er boven de afdekplaat nog bijen? Ja/Nee