H1 Onderzoeken

 • 1.1 Je binnenste
  • Waaruit bestaat je lichaam?
   • Organen
   • Torso
   • Orgaanstelsel
   • Bloedvatenstelsel
  • Welke orgaanstelsels heb je?
   • Ademhalingsstelsen
   • Verteringsstelsel
   • Verteren
   • Beenderstelsel
   • Skelet
   • Spierstelsel
  • Waaruit bestaat organen
 • 1.2 Je omgeving waarnemen
  • Hoe neem je waar?
   • Organismen
   • Waarnemen
   • Microscoop
   • Preparaat
   • Voorwerpglas
   • Dekglaasje
   • Objectglas
  • Hoe leg je waarnemingen vast
   • Beschrijving
   • Kenmerken
   • Natuurgetrouwe tekening
   • Schematische tekening
   • Lengtedoorsnede
   • Dwarsdoorsnede
  • Hoe vind je de naam van organismen?
   • Kenmerken
   • Gewervelde dieren
   • Ongewervelde dieren
   • Determineren
   • Zoekblad
   • Flora
   • Determinatietabellen
 • 1.3 Onderzoek doen
  • Hoe doe je onderzoek?
   • Onderzoeksvraag
   • Werkplan
   • Werkwijze
   • Experiment
   • Proefopstelling
   • Steekproef
   • Proefvlak
   • Materialen
  • Hoe verwerk je resultaten
   • Lijst
   • Turflijst
   • Tabel
   • Lijndiagram
   • Grafiek
   • Staafdiagram
   • Cirkeldiagram
   • Taartdiagram
  • Hoe trek je een conclusie
   • Conclusie
 • 1.4 Dieren van vroeger
  • Hoe weten we wat er vroeger leefde?
   • Fossielen
   • Paleontologen
   • Reconstrueren
  • Hoe ontstaan fossielen
   • Rivierdelta
   • Sediment
   • Verstenen
   • Erosie
 • Verdieping: Sporenonderzoek
  • Wat doen forensisch onderzoekers?
   • Forensisch onderzoekers
  • Waarom word je herkend?
   • Vingerafdruk
   • DNA
  • Welke unieke kenmerken heb je nog meer?
   • Biometrie

<<< Terug naar Nectar 1 VWO of Verder naar H2 Bewegen