H4 Gedrag

 • 4.1 Prikkels en gedrag
  • Hoe ontstaat gedrag?
   • Gedrag
   • Prikkels
   • Uitwendige prikkel
   • Inwendige prikkel
   • Sperren
  • Wanneer komt er een reactie?
   • Gemotiveerd
   • Motivatie
   • Drempelwaarde
   • Sleutelprikkels
  • Hoe bestudeer je gedrag?
   • Etholoog
   • Handeling
 • 4.2 Leren
  • Hoe leren dieren en mensen
   • Spelen
   • Imiteren
   • Oefenen
   • Inzicht
   • Inprenting
   • Gewenning
  • Hoe train je dieren?
   • Beloning
   • Straf
  • Moet je alles leren?
 • 4.3 Lichaamstaal
  • Wat is lichaamstaal?
  • Wat maakt baby’s en jonge dieren lief?
   • Overdreven signalen
 • 4.4 Samen leven
  • Hoe werken dieren samen?
   • Samenwerking
   • Taakverdeling
  • Wie is de baas in een groep?
   • Dominant
   • Onderdanig
   • Rangorde
   • Pikorde
  • Hoe vinden dieren een partner?
   • Baltsgedrag
   • Balts
 • 4.5 Territorium
  • Waarvoor is een territorium?
   • Territorium
  • Wat is territoriumgedrag?
   • Territoriumgedrag
   • Dreiggedrag
   • Overspronggedrag
   • Opgericht gedrag
  • Waarvoor zijn territoria belangrijk?
   • Nestterritorium
   • Voedselterritorium
 • Verdieping: Trekvogels
  • Waarom trekken vogels
   • Zomervogels
   • Wintervogels
   • Doortrekkers
  • Hoe weten vogels de vertrektijd?
   • Opvetten
  • Hoe vinden vogels hun weg?
  • Hoe onderzoeken biologen het trekgedrag?
   • Ringonderzoek
   • Standvogels