H6 Je groene omgeving

 • 6.1 Naast de deur
  • Wat leeft om je heen?
   • Rijk
   • Dierenrijk
   • Plantenrijk
   • Schimmelrijk
   • Bacterierijk
   • Soort
  • Hoe krijgen organismen hun naam?
   • Wetenschappelijke naam
   • Geslachtsnaam
   • Soortaanduiding
  • Waarom geen eekhoorns op het strand
   • Biotoop
   • Factoren
   • Abiotische factoren
   • Biotische factoren
 • 6.2 Biotoop onder de loep
  • Waarom een eigen plek?
   • Concurrenen
  • Hoe leven veel organismen bij elkaar?
   • Habitat
  • Hoe wordt een park natuurlijker?
   • Biodiversiteit
   • Natuurontwikkeling
 • 6.3 Eten of gegeten worden
  • Wat staat er op het menu?
   • Fotosynthese
   • Planteneters
   • Vleeseters
   • Alleseters
   • Voedselrelatie
  • Hoe noteer je voedselrelaties?
   • Voedselketen
   • Schakel
   • Voedselweb
  • Waarom zijn er meer rupsen dan haviken?
   • Voedselpiramide
   • Piramide van aantallen
   • Piramide van gewicht
  • Hoe hebben soorten voordeel van elkaar?
 • 6.4 Een kringloop
  • Waar blijft afval in de natuur?
   • Natuurlijk afval
   • Bodemprofiel
   • Strooisellaag
   • Bodemdieren
   • Humuslaag
   • Grondlaag
   • Bacterien
   • Schimmels
   • Mineralen
  • Waarom heeft een bos nooit mest nodig?
   • Mest
   • Voedselkringloop
   • Producenten
   • Consumenten
   • Afvaleters
   • Reducenten
  • Waarom bemesten boeren hun land?
   • Dierlijk mest
   • Kunstmest
 • 6.5 Langs de kust
  • Hoe ontstaan eb en vloed?
   • Hoogwater
   • Laagwater
   • Vloed
   • Eb
   • Getij
  • Wat leeft er tussen eb en vloed?
   • Getijdengebied
   • Fytoplankton
   • Zooplankton
  • Wat doen organismen met teveel zout?
   • Aanpassing
   • Tolerant
 • Verdieping: Overleven in de woestijn
  • Waarom is er weinig leven in de woestijn?
   • Woestijn
   • Klimaatdiagram
  • Hoe leven mensen in de woestijn?
   • Oases
   • Nomaden
  • Hoe overleven dieren in de woestijn?
  • Hoe overleven planten?
   • Woestijnbloei