Gedrag quiz

This quiz will submit in:


Quiz over hoofdstuk 5 gedrag

Question 1

Koolmees
Dit plaatje is een ... prikkel voor de vader en moedervogel
Question 2

Een prikkel die altijd dezelfde reactie oproept noemen we een ... prikkel
Question 3

Een voorbeeld van een gedragsketen is paringsgedrag?
Question 4

Politiepaarden worden getraind met vuurwerk en harde knallen. Hierdoor schrikken ze niet meer. Hoe noemen we dit?
Question 5

Door welk proces leert een dolfijn een bel te luiden in het dolfinarium?
Question 6

Wat is een protocol?
Question 7

Het verkeerslicht springt op rood. De fietser stopt door te remmen en af te stappen.

Uit hoeveel handelingen bestaat dit gedrag?
Question 8

 

Het pronken met de veren noemen we ... gedrag
Question 9

Hoe noem je een verandering in de omgeving waarop een mens of dier reageert?
Question 10

Om ruzie in een groep te voorkomen is er vaak sprake van een ...
Question 11

Wat is een voorbeeld van een waarde?
Question 12

Honden leren het zoeken van drugs door training. Hoe heet dit?
Question 13

Wat is ethologie?
Question 14

Een prikkel van buiten een organisme heet een .... prikkel
Question 15

Het gedrag van een politiehond is ...
Question 16

Wat is een voorbeeld van een norm?
Question 17

Wat is gedrag?
Question 18

Wat is de leider van een groep?
Question 19

Sam zegt:"Een ethogram bestaat uit een beschrijving van handelingen van een dier."

Bas zegt:"Een ethogram bestaat uit afkortingen van handelingen van een dier."
Question 20

Hoe noem je leren tijdens een korte (gevoelige) periode?
Question 21

De prikkel motivatie is een voorbeeld van een .... prikkel
Question 22

Welk diagram gebruik je nadat je het gedrag van dieren bestudeerd hebt en dit in een ethohram ingevuld hebt.
Question 23

Het verkeerslicht springt op rood. De fietser stopt door te remmen en af te stappen.

Wat is in dit voorbeeld de respons?
Question 24

Hoe noem je de manier van leren als een kind geen citroenen meer eet na een slechte eerdere ervaring?
Question 25

Honger is een ... prikkel
Question 26

Mensen en dieren vertonen beiden territoriumgedrag
Question 27

Wat betekent objectief?
Question 28

Het gedrag van de wroedmeesterpad noemen we ...