Nestvlieders

eendjes

Nestvlieders zijn dieren waarbij de jongen bij hun geboorte al genoeg ontwikkeld zijn om binnen relatief korte tijd de plaats waar ze zijn geboren te verlaten en op eigen kracht hun ouder(s) te volgen.

Dit is meestal het geval bij dieren die buiten in de openlucht op de grond geboren worden. Nestvlieders hebben een langere draagtijd of broedtijd en kleinere worpen of legsels dan nestblijvers.

De jongen van nestvlieders worden geboren met reeds een laag donsveren en hebben hun ogen open. Ook kunnen ze direct al lopen. Ze kunnen ook zelf al voedselzoeken. Ze pikken naar alles wat hun voor de snavel komt en ze leren al snel voedsel te herkennen.

Zodra ze uit het ei gekropen zijn en hun donsveren opgedroogd zijn verlaten ze het nest.Maar ook zij hebben nog enige tijd zorg nodig.

  • Bij eenden, ganzen en steltlopers is dat warmhouden en bewaken. Ze blijven dicht bij de moeder en zoeken bescherming onder haar vleugels zodra dat nodig is.
  • Bij sommige hoenders (bijvoorbeeld fazant) leiden de vrouwtjes de jongen naar het voedsel toe en laten hen het zien.
  • Bij futen en scholeksters worden de jongen gevoerd.