Tuinkers proeven

We gaan verschillende tuinkers proeven doen gedurende het hele lespakket, dat wil dus zeggen dat je deze proeven tijdens deze les in moet zetten en gedurende de week iedere dag terug moet komen om naar de tuinkers te kijken.

Deze proeven sluiten aan op het onderdeel fotosynthese dat later aan bod komt.

Proef 1. Licht en tuinkers

Proef 2. Zuurstof en tuinkers

Klaar met bovenstaande proeven?

Ga terug naar het proevencircuit

Of

Ga terug naar Biodiversiteit tot voedselproductie