Voeden

Voeden in de biologie betekent het tot zich nemen van voedingsstoffen. Bij dieren is dat wat we eten noemen.

Andere organismen nemen ook voedingsstoffen op, planten bijvoorbeeld via de wortels en bacteriën en eencelligen middels fagocytose.