Voedselketen

Voedselpiramide

Een voedselketen geeft de voedselrelaties aan tussen soorten in een levensgemeenschap. Het geeft als het ware de overdracht van energie en voedingsstoffen aan van de ene soort naar een andere soort in een ecosysteem.

Een voedselketen beschrijft dus:

  • Eén enkele weg die de energie en de voedingsmiddelen in een ecosysteem kunnen volgen.
  • Er is één soort per trofisch niveau.
  • De voedselketen begint met een producent en eindigt met een groot roofdier.
  • Bovenaan staat de top predator, die wordt door niemand anders gegeten.

Trofische niveaus

De meeste voedselketens hebben niet meer dan 5 trofische niveaus. Op elke niveau vindt verlies van voedingsstoffen en energie plaats omdat de soorten zelf ook eten en dus energie en voedingsstoffen verbranden.

Mens in het heelal

Willen we dus in het heelal, in een ruimteschip of ruimtestation, kunnen overleven dan zullen wij  het aantal trofische niveaus moeten beperken om zo min mogelijk energieverlies te hebben maar ook om zuinig met voedingsstoffen om te kunnen gaan.

Mens en leven op een andere planeet

Als wij mensen op een andere planeet waar leven is aankomen zullen we moeten kijken of wij een plek in de voedselketen op deze planeet in kunnen nemen. Op welk trofisch niveau dat zal zijn hangt natuurlijk af van de mate van ontwikkeling van het leven op zo’n planeet.

Ga verder naar het voedselketenspel

of 

Ga verder naar voedselketen maken

Voedselketen

De voedselketen Eten en gegeten worden Eten en gegeten worden. Dat geldt voor alle levende wezens op aarde. Zelfs voor mensen, want als wij ons niet zo goed konden verdedigen […]