Waarnemen

Waarnemen wordt ook wel perceptie genoemd, het is het proces waarbij een levend wezen zich bewust wordt van signalen uit de omgeving.

Het waarnemen van prikkels doe je middels je zintuigen.

In de wetenschap kennen we ook een andere vorm van waarnemen, dit noemen we ook wel observatie. Dit is het goed kijken naar een object of experiment en vastleggen wat er gebeurt.