Werksters werken

De werksters werken hun hele leven, maar doen niet steeds hetzelfde werk. In de zomer leven ze ongeveer 6 weken.

Werksters

Neem over en vul in:

Een werkbij werkt eerst drie weken binnen/buiten.

Ze_______________ de larven en ____________ de raten.

Daarna gaat ze drie weken naar buiten/binnen.

Ze haalt ____________ en _______________.

Een vliegbij wordt ook wel een haalbij genoemd, waarom is dat?

Antwoord opgeslagen

Incorrect

Ga verder naar het antwoordblad