De slakkenplaag van 2024

Dit jaar hebben veel mensen in Nederland te maken met een ongekende overlast van slakken. Deze slijmerige plagen veroorzaken schade aan tuinen, gewassen en zelfs infrastructuur. In dit artikel bespreken we de oorzaken van deze overlast, de gevolgen voor mens en natuur, en mogelijke oplossingen om de slakkenplaag te beheersen.

Oorzaken van de Slakkenplaag

De overlast van slakken in 2024 kan aan verschillende factoren worden toegeschreven:

 1. Milde Winters: De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met mildere winters. Dit zorgt ervoor dat meer slakken en hun eieren de winter overleven. Normaal gesproken zouden strenge winters de slakkenpopulatie in toom houden, maar met de afwezigheid daarvan zien we een toename in hun aantallen.
 2. Hoge Luchtvochtigheid: Slakken gedijen goed in vochtige omstandigheden. De toename van regenval en hogere luchtvochtigheid door klimaatverandering biedt een ideale leefomgeving voor slakken om te overleven en zich voort te planten.
 3. Afname van Natuurlijke Vijanden: Veel natuurlijke vijanden van slakken, zoals vogels, egels en bepaalde insecten, hebben te lijden onder habitatverlies en milieuvervuiling. Hierdoor hebben slakken minder natuurlijke predatoren die hun populatie in balans houden.
 4. Monoculturen in Landbouw: Grote gebieden met hetzelfde type gewas bieden een constante voedselbron voor slakken. Dit vergemakkelijkt hun voortplanting en overleving, wat leidt tot een toename van hun aantal.

Gevolgen van de Slakkenplaag

De toegenomen slakkenpopulatie heeft diverse negatieve gevolgen voor mens en natuur:

 1. Schade aan Tuinen: Voor veel tuiniers zijn slakken een ware plaag. Ze eten bladeren, bloemen en zelfs schors van jonge planten. Dit leidt tot verminderde opbrengst en esthetische schade aan sierplanten en groentetuinen.
 2. Landbouwproblemen: Boeren ondervinden grote problemen door slakken die hun gewassen aanvreten. Dit resulteert in lagere opbrengsten en hogere kosten voor bestrijdingsmiddelen. Slakken kunnen ook ziektes verspreiden onder gewassen, wat verdere economische schade veroorzaakt.
 3. Gezondheidsrisico’s: Slakken kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen, zoals de longwormparasiet. Deze parasiet kan worden overgedragen op huisdieren en in sommige gevallen op mensen, wat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.
 4. Milieu-impact: De toename van chemische bestrijdingsmiddelen om slakken te bestrijden heeft negatieve gevolgen voor het milieu. Deze middelen kunnen nuttige insecten doden en bijdragen aan watervervuiling.

Oplossingen voor Slakkenoverlast

Er zijn verschillende methoden om de slakkenoverlast te beheersen, variërend van biologische tot chemische bestrijdingsmiddelen en preventieve maatregelen:

 1. Biologische Bestrijding:
  • Natuurlijke Vijanden: Het stimuleren van populaties van natuurlijke vijanden zoals egels, vogels, kikkers en bepaalde kevers kan helpen de slakkenpopulatie onder controle te houden. Het aanleggen van vogelhuisjes en schuilplaatsen voor egels kan nuttig zijn.
  • Nematoden: Deze microscopische wormen infecteren en doden slakken. Ze kunnen worden gekocht en toegepast in tuinen om de slakkenpopulatie te verminderen.
 2. Fysieke Bestrijding:
  • Handmatig Verzamelen: Het handmatig verzamelen en verwijderen van slakken kan effectief zijn in kleine tuinen. Dit kan het beste ‘s avonds of ‘s ochtends vroeg worden gedaan wanneer slakken het meest actief zijn.
  • Barrières: Het plaatsen van barrières zoals kopertape of scherpe materialen rond planten kan slakken ontmoedigen. Kopertape geeft een kleine elektrische schok af wanneer slakken ermee in aanraking komen, waardoor ze worden afgeschrikt.
 3. Chemische Bestrijding:
  • Slakkenkorrels: Er zijn verschillende soorten slakkenkorrels beschikbaar, waaronder biologische opties die minder schadelijk zijn voor andere dieren. Deze korrels moeten echter met mate worden gebruikt om milieuvervuiling te voorkomen.
 4. Preventieve Maatregelen:
  • Vochtbeheer: Het verminderen van vochtige plekken in de tuin kan slakken ontmoedigen. Dit kan worden bereikt door ‘s morgens in plaats van ‘s avonds water te geven en door de drainage in de tuin te verbeteren.
  • Bodemstructuur: Het gebruik van mulch van grove materialen zoals schors of houtkrullen kan het voor slakken moeilijker maken om zich voort te bewegen.
 5. Gemeenschappelijke Acties:
  • Buurtinitiatieven: Samenwerken met buren om slakken te bestrijden kan effectiever zijn dan individuele inspanningen. Door collectief maatregelen te nemen, zoals het handmatig verzamelen van slakken en het uitwisselen van kennis en middelen, kan de impact van slakkenoverlast worden verminderd.

Conclusie

De overlast van slakken dit jaar is een complex probleem dat verschillende oorzaken heeft, van klimaatverandering tot veranderingen in landbouwpraktijken. De gevolgen voor tuinen, landbouw en gezondheid zijn aanzienlijk, wat vraagt om een combinatie van biologische, fysieke, chemische en preventieve maatregelen om deze plaag effectief te bestrijden. Door bewust te kiezen voor milieuvriendelijke en duurzame oplossingen kunnen we niet alleen de slakkenoverlast aanpakken, maar ook bijdragen aan het behoud van een gezonde en evenwichtige omgeving. Samenwerking op gemeenschapsniveau en het stimuleren van natuurlijke vijanden spelen hierbij een cruciale rol. Met de juiste aanpak kunnen we de schade door slakken beperken en genieten van gezonde tuinen en gewassen.