Over dieren, animalia

Over dieren in het algemeen

Volgens het woordenboek zijn dieren levende wezens met gevoel en de mogelijkheid om zich willekeurig te verplaatsen. Biologisch gezien ligt het iets ingewikkelder om te bepalen wat een dier is. Er is een groot verschil tussen plantaardige en dierlijke cellen, maar de wetenschap kan toch niet altijd de grens tussen plant en dier stellen.

Verschillen

Er bestaan heel veel verschillende dieren. Je hebt zoogdieren, vogels, vissen, amfibieen, reptielen en nog veel meer. Insecten en spinnen zijn ook dieren. Er bestaan ook verschillen die door mensen zijn gemaakt door genetische manipulatie.. Dieren die in de vrije natuur voorkomen zijn wilde dieren. Dieren die we thuis hebben zoals een kat en een hond zijn huisdieren.

Overeenkomsten

Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. Deze overeenkomsten bepalen of een dier bij een bepaalde soort uit het dierenrijk hoort. Zoogdieren  zijn alle dieren waarvan de jongen zich door middel van een placenta in de baarmoeder van hun moeder ontwikkelen. Zoogdieren vallen onder de gewervelde dieren. Maar je kunt zoogdieren op basis van overeenkomsten nog verder onderverdelen. Zo bestaat er o.a de familie van de katachtigen, primaten, hondachtigen en zelfs zoogdieren met een snavel: het vogelbekdier.

Prenten

Dieren laten sporen achter. Als ze door het zand of modder lopen laten ze pootafdrukken of sleepsporen achter. De pootafdrukken noemen we ook wel  prenten, omdat de afruk van de poot geprent staat in de ondergrond. Aan de prenten kun je veel zien. Je kunt er aan zien welk dier er heeft gelopen, want ieder dier heeft bepaalde kenmeken zoals vorm van de prent en de manier van lopen.. Je kunt er ook aan zie of het dier gelopen heeft, gerend heeft of dat het dier gewond is.

Vraatsporen

Ook aan de hand van vraatsporen kun je veel leren over de dieren. Alle dieren hebben voorkeur voor bepaald soort eten en ze hebben elk zo hun eigen manier om aan eten te komen. Ook de manier waarop dieren eten kan nogal verschillen. Sommige dieren jagen op andere dieren, bijvoorbeeld door een val te bouwen zoals spinnen of roofvogels,of de ransuil die muizen vangt. Als je in het bos loopt en er een beetje op let kun je heel veel ontdekken over de eetgewoonten van de bosbewoners. Op de vraatsporen pagina kun je hier meer over lezen en onderzoeken.

Overblijfselen

Dieren die dood gaan laten ook sporen achter. Aan die sporen kun je soms zien waaraan het dier is dood gegaan maar ook om welk dier het gaat. Zo vonden wij ooit een ‘plukplaats’ (foto) waar een vos een buizerd oppeuzelde. De schedel van de vogel bleef achter. Door dit overblijsel te vergelijken met een andere schedel kon worden achterhaald dat het op een buizerd ging. Je kon echter ook aan de veren zien dat het om een buizerd gaat en dat een vos de buizerd opat. De veren waren op een kenmerkende manier afgebeten en dat was kenmerkend voor de vos. Meer overblijfselen vind je op de schedel pagina en de verenpagina.

Behuizing en overnachtingplaatsen

Dieren moeten natuurlijk ook ergens slapen en hun jongen groot brengen. Veel dieren hebben daarvoor een nest of hol, maar er zijn ook dieren die elke dag of nacht ergens anders slapen. De vos van hierboven verbleef in zijn zomerhol dat vlak bij de plukplaats lag. Misschien heeft de moedervos de buizerd gevangen om haar jongen te voeden? Behuizingen zijn er in alle vormen en maten. Je hebt nesten van takjes, holen in de grond, kuilen in het gras, stapels van takjes en gaten in bomen. Sommige holen kun je zelfs herkennen aan de geur die er bij hangt.

Uitwerpselen

Ook aan de uitwerpselen die je vindt kun je herkennen van welk dier ze zijn. Hiernaast een afbeelding van een damhert in het Brachterwald. Bij de uitwerpselen benoemen we in deze gids ook braakballen. Van verschillende dieren zijn foto’s van de uitwerpselen beschikbaar.

Dieren helpen mensen

Dieren en mensen kunnen elkaar op heel veel manieren helpen. Koeien zorgen er bijvoorbeeld voor dat we melk kunnen drinken. Bepaalde koeien worden zelfs gebruikt om natuurgebieden te beheren, zoals galloways. Maar dieren kunnen ons op nog heel andere manieren helpen. Zo zijn er mensen die met de hulp van insecten misdrijven oplossen. Men noemt dat forensische entomologie. Dieren kunnen ons echter ook helpen in tijden van nood. Lees hier een verslag van de Tsunami in Azië die plaatsvond op 26-12-04.

Onderzoek

GEOlution doet zelf onderzoek naar mierenpaden en structuren van nestgroepen in het bos om meer te weten te komen over hun infastructuur en distributie. Ook naar de vlinders de regio venlo is onderzoek gedaan.

Dieren als ziektedrager

Dieren kunnen net als mensen ziek worden. bepaalde ziektes kunnen ook door dieren op mensen worden overgebracht. Dat gebeurt vaker als er veel mensen en dieren bij elkaar wonen. Een bekend voorbeeld is natuurlijk de pest, of zwarte dood, die door vroeger ratten werd overgedragen in de steden. Maar ook in onze tijd kunnen dieren een bedreiging vormen. De wereld gezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich onder andere zorgen over de vogelgriep en vogelpest die besmettelijker zijn voor mensen dan eerder werd gedacht.

Bescherming

Hoewel het ontstaan en verdwijnen van dieren en diersoorten hoort bij de evolutie is het van groot belang om dieren te beschermen. Hoe meer soorten er zijn, hoe beter dat is. Men noemt dat biodiversiteit. Door invloed van de mens sterven er meer dieren uit dan goed is voor de aarde. Daardoor sterven er niet alleen meer dieren uit, het gaat ook in een heel hoog tempo. bescherming van dieren is daarom belangrijk. Een manier om dat te doen is o.a. door leefgebieden te beschermen en goed te beheren. Een andere manier is door dieren te fokken, te onderzoeken en vooral de kennis die we opdoen met anderen te delen.

Musea, parken en exposities

In ons land zijn verschillende dierenparken waar je dieren in levende lijven kunt bewonderen. Veel dierentuinen hebben naast de educatieve taak ook de taak bepaalde fokprogramma’s en onderzoek uit te voeren. Dierentuinen wisselen kennis, maar ook dieren uit om er voor te zorgen dat soorten in stand blijven en de kwaliteit van het genetisch materiaal te waarborgen. Maar ook in de verschillende natuurhistorische musea van ons land kun je veel over dieren zien.