Een dromedaris is een kameel!

Ja, je leest het goed. Een dromedaris is een kameel. Elke biologie leraar die je hierop afrekent is fout bezig….

We maken slechts onderscheid tussen een eenbultige kameel en een tweebultige kameel, ook wel Camelus dromedarius en Camelus feris genoemd.

Zoals iedereen weet hebben alle dieren en planten een latijnse wetenschappelijke naam die uit twee delen bestaat. De familienaam en de geslachts- of soortnaam. Zo ook bij de kamelen. De familienaam is hier Camelidae oftewel Camelus en de geslachtsnamen zijn feris en dromedarius.

Maar hoe komen wij dan aan die foute benaming?

Naar alle waarschijnlijkheid is die foute benaming niet in de wetenschappelijke hoek ontstaan, maar juist in de taalkundige hoek.

Men wilde onderscheid maken tussen de twee kamelen soorten en heeft dus de namen kameel en dromedaris geintroduceerd. Eigenlijk hadden de namen dus feris en dromedaris moeten zijn, want beiden zijn immers kamelen!

Maak je dus de taalkundige fout in een proefwerk door een dromedaris een kameel te noemen, kun je je beroepen op de wetenschap en sta je in je gelijk!

Taalkundig ezelsbruggetje

  1. Kameel bevat 2 E’s, dus ook twee bulten
  2. Dromedaris bevat 1 E en dus ook 1 bult.

Ook dit taalkundig ezelsbruggetje is dus niet wetenschappelijk verantwoord, je kunt zelfs stellen dat de benaming Kameel een taalkundige fout is. Je bedoelt er immers een diersoort mee terwijl dit in feite een diergroep of complete familie is. Je mag beide soorten immers Kameel noemen!

Nog moeilijker…

Het is zelfs zo erg dat er nog twee diersoorten zijn die onder de familienaam kamelen vallen. Namelijk de Guanaco (Lama guanicoe) en de Vicuna (Lama vicugna), voor ons beter bekend als de Lama’s.