Leefgebieden en hun betekenis

Leefgebieden en hun betekenis

Het woord leefgebied begrijpt iedereen, maar het is geen bestaand Nederlands woord. Hieronder staan een aantal termen uitgelegd die te maken hebben met de plaats waarbinnen planten en dieren leven. Een leefgebied laat zich het beste omschrijven als het gebied waarbinnen een dier of plant leeft. Het woord ‘habitat’ komt het dichtste in de buurt.

In ons dichtbevolkte land is kennis over de omvang en inrichting van habitats belangrijk. In de afgelopen honderden jaren is de natuur in ons land steeds verder versnipperd. Hierdoor zijn unieke landschappen verdwenen waardoor bepaalde dieren zich niet meer konden handhaven. Bijvoorbeeld doordat het jachtgebied te klein was of doordat de route er naar toe door een nieuwe snelweg werd afgesneden. Landschapsbruggen en ecoducten zijn voor deze dieren van levensbelang. Door deze aan te leggen kunnen de voor ons land kenmerkende diersoorten worden behouden en ontstaan zelfs kansen om ze terug te laten komen. Om dat te bereiken zijn er speciale wetten, zoals de vogel en habitatrichtlijnen, natuurcompentatiewet en de flora en faunawet.

Biotoop

Een biotoop is een gelijkvormig landschap waarin bepaalde planten of dieren voorkomen.

Habitat

Een habitat is de natuurlijke omgeving waarin planten en dieren  leven. Een habitat kan uit meerdere biotopen bestaan. In de biologie bedoelt men met het geheel van milieufactoren dat op een plant of dier inwerkt.

Bioom

Een habitat neemt een bepaalde ruimte in. Dat wil zeggen dat je op een landkaart de grenzen van de habitat zou kunnen aangeven, ook wel topografie genoemd. Alle levende organismen binnen dit habitat bij elkaar noemen we een bioom.

Verspreidingsgebied

Dit is het totale gebied waarover bepaalde planten of dieren zich verspreiden. In het verspreidingsgebied kunnen meerdere Habitats voorkomen waarbinnen zich ook verschillende biotopen bevinden.

Biogeografie

Bio-geografie is de leer van de verspreiding van de levende wezens over het aardoppervlak. Hierover kun je meer lezen op de wetenschap pagina biogeografie.

Biotopografie

Biotopografie komt in onze taal niet voor. Maar het is de enige correcte benaming voor het Mierenproject van GEOlution. Het beschrijft de ligging van specifieke elementen die door dieren zijn gemaakt binnen hun leefgebied. Dit kunnen nesten, paden, drinkplaatsen, grafvelden en jachtgebieden zijn. Meer over dit project vind je op ant-maps.com