Vleermuizen in Nederland

Vleermuizen in Nederland

Vleermuizen eten voornamelijk insecten, maar er zijn ook soorten die fruit eten of zelfs bloed drinken van hun slachtoffers. De soorten in ons land eten alleen insecten. Ze kunnen in het donker niet zien, maar met hun hoge geluiden (sonar) kunnen ze insecten wel waarnemen. Dit doen ze door echolocatie, waarbij de hoge toon weerkaatst op hun prooi. Deze hoge geluiden zijn voor mensen niet of nauwelijks hoorbaar. Maar met een batdetector kunnen ze wel hoorbaar worden gemaakt.

Vleermuizen zijn in ons land beschermd. Ze wonen in grote groepen en hebben het in ons volle land steeds moeilijker. Dit komt doordat het er steeds minder planten en daardoor insecten zijn, het voedsel van de vleermuizen. Ook het verdwijnen van bomenrijen, houtwallen en hagen speelt een rol, omdat deze elementen in het landschap worden gebruikt voor orientatie.

In de onderstaande tabel tonen we  alleen de soorten die in Nederland voorkomen.

Verspreiding van ziektes

Vleermuizen kunnen ziektes dragen en verspreiden. Voorbeelden zijn het Marburgvirus en hondsdolheid