H6 Ecologie

 • 6.1 Wat is ecologie?
  • Milieu
  • Relaties
  • Ecologie
  • Biotische factoren
  • Abiotische factoren
  • Niveau
  • Individu
  • Populatie
  • Levensgemeenschap
  • Biotoop
  • Ecosysteem
 • 6.2 Voedselrelaties
  • Planteneters
  • Vleeseters
  • Voedselketen
  • Voedselweb
  • Voedselnet
  • Alleseters
  • Mineralen
  • Producenten
  • Consumenten
  • Consumenten van de eerste orde
  • Consumenten van de tweede orde
  • Reducenten
  • Kringloop
 • 6.3 Kringlopen
  • Kringloop van water
   • Verdamping
   • Waterdamp
   • Condensatie
   • Neerslag
  • Kringloop van koolstof
   • Koolstofdioxide
   • Glucose
 • 6.4 Piramides
 • 6.5 Populaties
  • Optimale omstandigheden
  • Populatiegrootte
  • Biologisch evenwicht
  • Klimaat
  • Optimumkromme
 • 6.6 Successie
  • Verweren
  • Pionierecosysteem
  • Humus
  • Successie
  • Climaxecosysteem
 • 6.7 Aanpassingen bij dieren
  • Aanpassingen
  • Watnedieren en landdieren
   • Gestroomlijnd
  • De poten van landzoogdieren
   • Zoolgangers
   • Teengangers
   • Topgangers
   • Hoefgangers
  • De poten van vogels
  • De snavels van vogels
   • Kegelsnavel
   • Pincetsnavel
   • Haaksnavel
   • Priemsnavel
   • Zeefsnavel
 • 6.8 Aanpassingen bij planten
  • Zonplanten
  • Schaduwplanten
  • Voorjaarsbloeiers
  • Waterlelie
  • Waterpest
 • 6.9 Autotroof en heterotroof
 • 6.10 De energiestroom in een ecosysteem
  • Tropisch niveau
  • Energiestroom
  • Energierijke stof
 • Verrijkingsstof 1. Ecosystemen in Nederland
  • Duinen
   • Grassen
   • Kruidachtige planten
   • Duinstruwelen
   • Duinbos
  • Loofbos
  • Naaldbos
 • Verrijkingsstof 2. De strooisellaag
  • Strooisel
  • Monster
 • Verrijkingsstof 3. Samenleven
  • Samenwerking
  • Rangorde
  • Territorium
  • Paarvorming
  • Symbiose
  • Mutualisme
  • Commensalisme
  • Parasitisme
  • Parasiet
  • Gastheer

 

H6 Ecologie