Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Begrippen H

Hypertoon

de osmotische waarde van het externe milieu is hoger t.o.v. het interne milieu

hypotoon

de osmotische waarde van het externe milieu is lager t.o.v. het interne milieu intercellulaire ruimte ruimte gevuld met lucht of water die ligt tussen de celwanden

Sidebar