Fraccen of fracken

Fraccen of fracken is een techniek toe kan worden toegepast om schaliegas te winnen. Dit is aardgas, een fossiele brandstof die zich in een kleisteen bevindt, schalie genoemd. Het gas in deze gesteenten is lastig te winnen, omdat het boren van een gat niet voldoende is. Om het aardgas te winnen wordt tot in het…

Read More

Ambitieus omgaan met ruimte

Terug naar duurzaam bouwen Overal ter wereld drukken mensen een steeds groter stempel op de ruimte. Hieronder staan vier voorbeelden van soorten bouwprojecten die veel ruimte innemen. Maar door goede inpassing hoeft het geen grote belemmering te zijn voor de natuurlijke omgeving. Hieronder ruimtelijke  ambities om over na te denken. Wegen Waarom geen tunnels? Dieren…

Read More

Niet recyclebare materialen

Terug naar Afval Niet recyclebare materialen zijn materialen die niet hergebruikt kunnen of mogen worden.  Hoewel de technieken om afval te scheiden tot herbruikbaar materiaal steeds beter worden, blijven er toch veel soorten afval over waar we niets of bijna niets mee kunnen. Behandeld/ geverfd hout Bepaalde papier en kartonsoorten Diverse plastics en kunststoffen Veel…

Read More

Recyclebare materialen

Terug naar Afval Recyclen kan op verschillende manieren: Het hele product opnieuw gebruiken voor het zelfde of een ander doel (kringloop, kunst etc) Het product opsplitsen en delen gebruiken als nieuwe grondstof. Voor deze laatste kun je denken aan glas, metalen, diverse plastics en kunststoffen, papier, karton en hout. De schone nieuwe grondstoffen kunnen na…

Read More

Afval

Afval is een stof of product dat niet meer nodig is en wordt weggegooid. Het is een ruim begrip, want wat voor de een afval is, is voor de ander een grondstof. In de 20e en 12e eeuw is de hoeveelheid afval enorm gegroeid. Niet alleen doordat er steeds meer mensen zijn, maar ook doordat…

Read More

Hoe kunnen we bio-topografie toepassen?

De Topografische gegevens van mensen-leefgebieden zijn voor ons zeer waardevol. Planologen gebruiken een topografische ondergrond voor het intekenen van een mogelijke of de definitieve ligging van onder andere wegen en woonwijken. Nuts-bedrijven gebruiken topografische gegevens voor het bepalen van de meest ideale ligging van ondergrondse infrastructuur, zoals telefoonkabels en waterleidingen. Het is duidelijk dat we…

Read More

Hoe willen we bio-topografie gaan onderzoeken?

Om een goede biotopografische kaart samen te stellen zul je je allereerst moeten beperken tot een of meerdere “doelsoorten” Dit zijn de soorten waarvan men verwacht (of hoopt) dat die van een ecologische verbinding gebruik zullen maken. Per soort zullen dan een aantal zaken zeker moeten worden onderzocht. Welke voedselbronnen heeft de doelsoort behoefte aan…

Read More

Wat zijn bio-topografische elementen?

et landschap waarin wij leven wordt ook gebruikt door dieren en planten. Regelmatig worden vossen of zelfs herten aangetroffen in steden. Een verdwaalde ree, een vos die zoekt naar voedsel. Er zal ongetwijfeld een reden voor zijn dat die dieren hun heil zoeken in die gevaarlijke mensenwereld. Vaak overleven deze gasten hun ontdekkingsreis in onze…

Read More

Bio-topografie

Zoektocht naar een evenwicht tussen de topografie van mens en natuur. In 1820 legde A.P. Cardol de basis voor de bio-geografie toen hij een kaart tekende “Die Vegetation der Erde”. De bio-geografie beschrijft de verspreiding van dieren en planten. Oorzaken van verspreiding worden gezocht in vooral geografische aspecten, zoals de wind, waterstromen en de continentale…

Read More

Lichtvervuiling

Wat is Lichtvervuiling? Doordat wij mensen met zovelen zijn en in de westerse wereld volgens een 24-uurs economie leven zijn er plekken waar het nooit meer nacht wordt. Denk maar eens aan de straatverlichting die niet meer uitgaat doordat we ons anders niet meer veilig voelen. Maar ook de kassen waar wij onze groentes en…

Read More

Luchtvervuiling

Wat is luchtvervuiling? Stoffen die van nature niet in de lucht voorkomen maar er door omstandigheden in grote hoeveelheden wel ineens in voorkomen. Dit kan door de mens veroorzaakt zijn, maar ook door de natuur… Luchtvervuiling door de mens: Uitstoot door  fabrieken Uitstoot door transportmiddelen zoals auto’s en vliegtuigen Oplosmiddelen uit bijv. verf CFK’s Rook/gassen…

Read More

Bodemvervuiling

Wat is bodemvervuiling? Stoffen of materialen die van nature niet in de bodem voorkomen, maar er door toedoen van de mens in terecht zijn gekomen en die leiden tot schade aan het ecosysteem zorgen voor bodemvervuiling. Voorbeelden van bodemvervuiling: Oude vuilstortplaatsen bevatten vaak vele giften en zelfs radioactieve stoffen. Bij benzinestations zijn ondergrondse olie opslagtankers…

Read More

Geluid

De dB waarde is een verhoudingsgetal. Het wordt echter ook als een maat gebruikt, vooral als het gaat om geluidssterkten. Hoe zit dat nu? De gehoordrempel, het zwakste geluid dat nog hoorbaar is (met goede oren!) is vastgesteld op 10-12W/m2. Ten opzichte hiervan meet men dan ander geluidssterktes en wordt de verhouding in dB opgegeven.…

Read More

Water (H2O)

Water is een van de belangrijkste bouwstenen voor het leven op aarde. Water is een verbinding tussen twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Zo’n verbinding noemt men ook wel een chemische verbinding. Water kent drie vormen: Vast (ijs), vloeibaar en gas (waterdamp). Water in het milieu Omdat water overal in ons milieu voorkomt en voor van…

Read More

Waarom moeten we zuinig zijn met water?

Met water hebben we elke dag te maken. Water zit in de lucht, in de grond, in ons eten en drinken. Zelfs ons lichaam bestaat voor het grootste deel uit water namelijk 65%. De aarde is maar liefst voor 71% bedekt met water. Maar het grootste deel hiervan zit in de zee. En zout water…

Read More

Wat kun je met water doen?

Water, je kunt er van alles mee. Maar je moet het wel delen met miljarden andere mensen die er ook van alles mee doen. Helaas is water niet voor iedereen gemakkelijk te krijgen. Daarom moeten we er zuinig op zijn. Wat kun je thuis allemaal met water doen? Hier onder zie een lijst van dingen…

Read More

Duurzame mobiliteit – Geef mobiliteit de ruimte

Een andere inrichting van mobiliteit kan leiden tot grote voordelen voor het milieu en onze economie Duurzame mobiliteit Wat is duurzame mobiliteit Beleid Negatieve stemming mobiliteitsmoeheid Mobiliteit: een natuurlijke behoefte Mensen zijn net mieren De netwerkbeheerder Openbaar goederenvervoer Conclusie Wat is duurzame mobiliteit Wat is duurzame mobiliteit, vraag je je misschien af. Heeft het iets…

Read More

Wanneer is een milieueffectrapportage verplicht

< Terug naar De milieueffectrapportage (MER) Een milieueffectrapportage is verplicht wanneer een plan of project gevolgen heeft voor een natura 2000 gebied of een gebied dat deel uit maakt van de ecologische hoofdstructuur van nederland. Daarnaast is er een groot aantal soorten plannen en projecten waarbij onder bepaalde omstandigheden een m.e.r. ook verplicht is. Ze…

Read More

Natuur en milieuwetgeving

< Terug naar De milieueffectrapportage (MER) Bij een m.e.r. wordt een plan getoetst aan de natuur en milieuwetgevingen. Dit zijn: Wet milieubeheer Vogelrichtlijn en habitatregeling Natuurcompensatie-wet Flora en faunawet Kaderrichtlijn water Wet milieubeheer Wet van 13 juni 1979 over algemene onderwerpen bet betrekking tot milieuhygiëne. Wet milieubeheer Vogelrichtlijn en habitatregeling Europese regelgeving om unieke leefgebieden…

Read More

De milieueffectrapportage (MER)

Een milieueffectrapportage wordt opgesteld als een plan of project (grote) gevolgen kan hebben voor natuur en milieu. De procedure geeft natuur en milieu een gelijkwaardige stem tijdens de besluitvorming rond deze plannen en projecten. De mogelijke gevolgen  worden beschreven in een boekwerk dat we MER noemen. Een milieueffectrapportage (MER) is onderdeel van de gelijknamige procedure,…

Read More

Aardolie

Delfstoffen > Aardolie Aardolie is een van de meest begeerde delfstoffen van onze tijd. Het wordt ook wel het zwarte goud genoemd. Om olie te winnen, te vervoeren en te bewerken worden er enorme risico’s genomen. Zowel economisch, want olie winnen en bewerken is duur, maar ook risico’s voor het milieu. Olieraffinage neemt veel ruimte…

Read More

Olierampen op zee

Aardolie > Rampen > Olierampen op zee Olierampen op zee Olierampen op zee hebben altijd een enorme impact op het ecosysteem. Duizenden dieren raken met olie besmeurd waardoor ze sterven. Daarnaast zorgt olie als het aan land spoelt voor nog veel meer millieuschade. Waadvogels raken besmeurd, of de fourageergebieden zijn vernietigd. Daarnaast is de zwarte…

Read More

Europese samenwerking bij olierampen

Aardolie > Olierampen > Europese samenwerking bij olierampen Inleiding In 2002 hebben we een klein onderzoek gedaan aar het Europeese beleid m.b.t. oliepampen bestreiding. Hierbij werden de grootste rampen vanaf 1967 per wereld deel in een grafiek gezet. In de grafiek kun je de hoeveelheden olie zien die gemiddeld per jaar in het millieu komt. Je…

Read More

Oliebrand Londen 11-12-05

Aardolie > Rampen > Londen 11-12-05 11-12-05 | Op de ochtend  van 11 december is een grote brand uitgebroken op een olieopslag depot in Hemel Hempstead, een voorstad van Londen. De brand is volgens enkele ooggetuigen ontstaan nadat een vliegtuig op het complex stortte, maar dit is door diverse overheden en hulpdiensten tegengesproken. 14 opslagsilo’s, die…

Read More

De grootste olierampen die ooit plaatsvonden

Aardolie > Olierampen Olierampen hebben vaak enorme gevolgen voor de natuur. De dikke laag kan aanspoelen op kustlijnen. Hierdoor worden dan tienduizenden dieren direct met de dood bedreigd. Hieronder een overzicht van de grootste olierampen die ooit hebben plaatsgevonden. Nieuws Grote olievlek bedreigt vogels op Noordzee Naam/jaar Olie verlies Locatie Volganeft-139 11 November 2007 2000…

Read More