Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Biologie

Organisme

Een Organisme is een levend wezen met een eigen metabolisme. Planten, dieren, schimmels, en bacteriën zijn organismen Hieronder verstaan we: Planten Dieren Mensen Schimmels Bacteriën Al deze organismen kenmerken zich door hun levensverschijnselen.

Kenmerken van leven

Aan de kenmerken van leven oftewel levensverschijnselen kun je zien of iets een organisme is of niet: Er zijn 7 levensverschijnselen: Ademhalen (inademen van lucht) Voortplanten (zorgen voor nakomelingen) Uitscheiden (afgeven van stoffen aan de omgeving) Waarnemen (zien, horen, voelen en ruiken) Voeden (eten of drinken) Groeien (van baby naar volwassene) Bewegen (vluchten, lopen, rennen)… read more »

Levenloos of dood?

In de natuur komen ook dingen voor die nooit geleefd hebben, deze dingen noemen we levenloos. Dit moet je niet verwarren met dood! Voorbeelden van levenloze dingen zijn: stenen lucht water Dood zijn organismen die overleden zijn, dat wil zeggen dat alle lichaamsfuncties inmiddels uitgevallen zijn.

Virologie

Virologie is het bestuderen van virussen en hun eigenschappen. Iemand die virussen bestudeerd heet een viroloog. De Nederlander Martinus Willem Beijerinck wordt gezien als de grondlegger van de virologie. Virussen hebben andere organismen nodig om te kunnen leven, daardoor houdt de viroloog zich bezig met verschillende vakgebieden in de biologie: Vermenigvuldiging van virussen Ziekteverwekking Epidemiologie… read more »

Sidebar