Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Geschiedenis

Tijd van televisie en computer

  De tijd van televisie en computer begint in tweede helft twintigste eeuw dus 1950 en loopt door tot in het heden. Onderwerpen: Blokvorming in de wereld met een wapenwedloop en de dreiging van een atoomoorlog (Koude Oorlog). De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse macht in de wereld. De eenwording van Europa…. read more »

Tijd van de wereldoorlogen

De tijd van de wereldoorlogen is de eerste helft twintigste eeuw en loopt dus van 1900 tot 1950. Onderwerpen: De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massa-organisatie. De totalitaire politieke systemen: communisme en nationaalsocialisme (fascisme). De economische wereldcrisis. Het voeren van twee wereldoorlogen. Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het… read more »

De tijd van monniken en ridders

De tijd van monniken en ridders wordt ook wel de vroege middeleeuwen genoemd en loopt van 500-1000 na Christus. Onderwerpen: Het ontstaan en de verspreiding van de islam. De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid. Het ontstaan van feodale verhoudingen in het… read more »

De tijd van de jagers en de boeren

De tijd van de jagers en de boeren wordt ook wel de prehistorie genoemd en loopt tot 3000 jaar voor Christus. Onderwerpen: Hoe leefden de jagers. Hoe ontstaat de landbouw. Hoe ontstonden de eerste stedelijke gemeenschappen. Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2016) De tijd van de jagers en de boeren. GEOlution. https://www.geolution.nl/school/geschiedenis/de-tijd-van-de-jagers-en-de-boeren.htm

Discussies over de ‘sociale kwestie’

Omdat de rijke boeren landbouwgrond opkochten van de arme boeren en er door de industrialisatie steeds minder werk was op het platteland trokken complete gezinnen  naar de stad om werk te zoeken. Zij kwamen daar terecht in de fabrieken, dat wil zeggen dat niet alleen de vaders maar ook de moeders en de kinderen in… read more »

Het modern imperialisme

Ook had men behoefte aan grondstoffen om spullen te maken en dus ging men reizen. De wereld ontdekken en op zoek naar handelswaar, daar waar de ontdekkingsreizigers spullen vonden stichten ze kolonies. Kolonies waren stukjes eigendom van europese landen op andere plekken in de wereld waar grondstoffen vandaan gehaald werden. Nederland had verschillende eilanden in de… read more »

De industriële revolutie

Rond 1800 begon de industriële revolutie in Groot-Brittanie. Vele kleine en grote uitvindingen zorgen er voor dat men sneller en meer eten kon verbouwen maar ook andere producten kon maken. Het aantal mensen nam enorm toe en daarmee ook de vraag naar spullen. Ook was het zo dat de stoommachine uitgevonden werd en daardoor kwamen er… read more »

Hoe ontstonden de eerste stedelijke gemeenschappen

Rond 3000 voor Christus leefden de meeste boeren in landbouwgemeenschappen. Dat wil zeggen meerdere families bij elkaar die allemaal leefden van wat er op het land verbouwd werd. De eerste dorpen zijn zo ontstaan. In het begin konden ze precies genoeg verbouwen om hun eigen gezin te onderhouden, maar de boeren werden steeds beter hierin… read more »

Hoe ontstaat de landbouw

Rond 10.000 voor Christus ontdekte men in het Midden-Oosten hoe ze hun groenten en granen moesten verbouwen. Vanaf dat moment hoefden ze dus ook niet meer rond te trekken en gingen ze huizen bouwen. Rondom die huizen hielden ze dieren zoals bijvoorbeeld koeien. De eerste landbouwers zijn een feit. Zij leefden van de groenten van het… read more »

Hoe leefden de jagers

Rond 10.000 voor Christus leefden de jagers. Zij hadden geen vaste woonplaats en trokken eigenlijk achter hun eten aan rond op de aarde. Ze leefden van de jacht, dus van de dieren die ze vingen. Ze droegen kleren gemaakt van vachten van de dieren die ze aten. Een andere voedselbron was het eten dat ze… read more »

Apollo

Apollo oftewel Phoibos Apollon is een van de belangrijkste goden in de Griekse mythologie. Hij wordt  ook wel eens de vertegenwoordiger van rationele schoonheid en orde beschouwd. Ook wordt hij de god van verzoening, ziekte en gezondheid maar ook muziek en de zon genoemd. Apollon is de zoon van Zeus en Leto, en de tweelingbroeder… read more »

Ontstaan van de wereld

Voordat er een aarde was, was er slechts Chaos, een zwarte afgrond die gevuld was met nevel en donkere wolken. Uit Chaos ontstonden drie oergoden: -Gaia (aarde) -Tartaros (de donkere afgrond onder de aarde) -Eros (de liefde) Gaia baarde drie dingen: de gebergten, de zee en de hemel. De verbinding tussen aarde en hemel creëerde… read more »

Griekse Mythologie op alfabetische volgorde

A Abantiaden – Abaris – Abas – Achelous – Achilles – Acheron – Actaeon – Adonis – Aeacus – Aegeus – Aegis – Aegisthus – Aeneas – Aeson – Aether – Agamemnon – Ajax – Alcinoüs – Alcyone – Alkestis – Alkmene – Alpheus – Amalthea – Amazones – Amphitrite – Anchises – Andes –… read more »

De Giganten

De Giganten Athos Alcyoneus Enceladus Ephialtes Eurymedon Mimas Pallas Polybotes Porphyrion Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2011) De Giganten. GEOlution. https://www.geolution.nl/school/geschiedenis/griekse-mythologie/de-giganten.htm

De Honderd-handigen of Hecatonchiren

Briareus Gyges Cottus Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2011) De Honderd-handigen of Hecatonchiren. GEOlution. https://www.geolution.nl/school/geschiedenis/griekse-mythologie/de-honderd-handigen-of-hecatonchiren.htm

De Cyclopen

De Cyclopen Arges Brontes Steropes Polyfemos Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2011) De Cyclopen. GEOlution. https://www.geolution.nl/school/geschiedenis/griekse-mythologie/de-cyclopen.htm

Titanen

Titanen Asteria Astraeus Atlas Clymene Coeus Crius Dione Epimetheus Hekate Hyperion Iapetus Kronos Leto Menoetius Mnemosyne Okeanos Phoebe Prometheus Rhea Tethys Theia Themis Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2011) Titanen. GEOlution. https://www.geolution.nl/school/geschiedenis/griekse-mythologie/titanen.htm

Nimfen

Nimfen Adrasteia Amphitrite Arethusa Clytia Crataeis Daphne Dryaden Echo Eidyia Hamadryaden De Naiaden De Nereïden De Oreaden De Hesperiden Syrinx Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2011) Nimfen. GEOlution. https://www.geolution.nl/school/geschiedenis/griekse-mythologie/nimfen.htm

De Graeae

De Graeae Deino Pemphredo Perso Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2011) De Graeae. GEOlution. https://www.geolution.nl/school/geschiedenis/griekse-mythologie/de-graeae.htm

Phorceïden

Phorceïden Charybdis De Graeae De Gorgonen Scylla Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2011) Phorceïden. GEOlution. https://www.geolution.nl/school/geschiedenis/griekse-mythologie/phorceiden.htm

De Muzen

De Muzen Erato (de liefdespoëzie) Euterpe (het fluitspel) Kalliope (de epische poëzie) Clio (de geschiedschrijving) Melpomene (de tragedie) Polyhymnia (het gewijde lied) Terpsichore (de lyriek) Thalia (de komedie) Urania (de sterrenkunde) Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2011) De Muzen. GEOlution. https://www.geolution.nl/school/geschiedenis/griekse-mythologie/de-muzen.htm

De Moirae (de schikgodinnen)

De Moirae (de schikgodinnen) Clotho Lachesis Atropos Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2011) De Moirae (de schikgodinnen). GEOlution. https://www.geolution.nl/school/geschiedenis/griekse-mythologie/de-moirae-de-schikgodinnen.htm

De Horae (de seizoenen)

De Horae (de seizoenen) Thallo (de lente) Auxo (de zomer) Carpo (de winter) Flacco of Flacca (de herfst) Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2011) De Horae (de seizoenen). GEOlution. https://www.geolution.nl/school/geschiedenis/griekse-mythologie/de-horae-de-seizoenen.htm

De Charites (Gratieën)

De Charites (Gratieën) Aglaea Euphrosyne Thaleia (Cleta) Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2011) De Charites (Gratieën). GEOlution. https://www.geolution.nl/school/geschiedenis/griekse-mythologie/de-charites-gratieen.htm

Sidebar