Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis houdt zich bezig met het beschrijven van gebeurtenissen in het verleden. De geschiedenis wordt ingedeeld in 10 tijdvakken: Tijd van jagers en boeren (~prehistorie): tot 3000 v.Chr. Tijd van Grieken en Romeinen (~oudheid): 3000 v.Chr. tot 500 Tijd van monniken en ridders (~vroege middeleeuwen): 500-1000 Tijd van steden en staten (~hoge en late middeleeuwen):… read more »

Tijd van Grieken en Romeinen

De tijd van Grieken en Romeinen wordt ook wel de oudheid genoemd en loopt van 3000 voor Christus tot 500 na Christus. Onderwerpen: De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. De groei van het Romeinse Rijk waardoor de Grieks-Romeinse… read more »

Tijd van steden en staten

De tijd van steden en staten wordt ook wel de hoge en late middeleeuwen genoemd en loopt van 1000-1500. De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving. De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden. Het conflict in de christelijke wereld over… read more »

Tijd van ontdekkers en hervormers

De tijd van ontdekkers en hervormers wordt ook wel de renaissance/reformatie genoemd en loopt van 1500 tot 1600. Onderwerpen: Het begin van de Europese overzeese expansie. Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. De hernieuwde interesse voor de klassieke oudheid. De protestantse reformatie en splitsing van… read more »

Tijd van regenten en vorsten

De tijd van regenten en vorsten wordt ook wel de Gouden Eeuw genoemd en loopt van 1600 tot 1700. Onderwerpen: Het streven van vorsten naar absolute macht. Het burgerlijk bestuur en de stedelijke cultuur in de Nederlandse Republiek. Het ontstaan van handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. De wetenschappelijke revolutie.

Tijd van pruiken en revoluties

De tijd van pruiken en revoluties wordt ook wel de verlichting genoemd en loopt van 1700 tot 1800. Onderwerpen: Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen. Voortbestaan van het Ancien Régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm… read more »

Tijd van burgers en stoommachines

De tijd van burgers en stoommachines wordt ook wel de industrialisatie genoemd en loopt van 1800 tot 1900. De industriële revolutie en het ontstaan van een industriële samenleving in de westerse wereld. Discussies over de ‘sociale kwestie’. Het modern imperialisme dat verband hield met de industrialisatie. De opkomst van emancipatiebewegingen. Verdergaande democratisering; steeds meer mannen… read more »

De oer-Goden

Aether (de atmosfeer) Chaos (de leegte) Erebus (het duister) Eros (de liefde) Gaia (de aarde en de natuur) Hemera (de dag) Nyx (de nacht) Tartaros (de onderwereld) Ouranos (de hemel) Sphinx (het geluid)

Zee- en Riviergoden

Zee- en Riviergoden Achelous Acheron Acis Alpheus Amphitrite Asopus Ceto Glaucus Leucothea De Naiaden Aegle (Volgens sommigen was zij bij Helios de moeder der Chariten. Zij is een personificatie van de glans van het zonnelicht) Castalia Creüsa Eurydice Lilaea Melite Nomia Periboea Nereus De Nereïden Oceanus (de oceaan) De Oceaniden Palaemon Phorcys Poseidon Proteus Thalassa… read more »

Naiaden

Naiaden De Crinaeae (springend water) De Limnaden (meren) De Pegaeae (bronnen) De Potamiden (rivieren) De Eleionomae (moerassen en zee)

Nereïden

Nereïden Amphitrite Arethusa Galatea Lotis Lycorias Panopea Pherusa Psamathe Thetis Thoosa

Oceaniden

Oceaniden Achelous Acheron Alpheus Amalthea Amphitrite Asia Asopus Callirhoe Catillus Cebren Cephissus Circe Clymene Crinisus Dione Doris Elektra Enipeus Eurynome Inachus Lysithea Melia Meliboea Merope Nilus Peneus Perseis Philyra Pleione Rhode Scamander Telesto Tyche

Windgoden

Windgoden Aeolus (de wind) Boreas (de noordenwind) Eurus (de oostenwind) Notus (de zuidenwind) Zephyros (de westenwind)

Gepersonifieerde concepten

Gepersonifieerde concepten Apate (Misleiding) Bia (Kracht) Kratos (Kracht) Chronos (Tijd) Eris (Twist) Eros (Liefde) De Chariten (Gratie) De Horae (Seizoenen) Hybris (Overmoedigheid) Hygieia (Gezondheid) Metis (Wijsheid) De Moirae (Lot) De Muzen (Kunst) Nikè (Overwinning) Nemesis (Wraak) Philotes (Affectie) Themis (Orde) Zelus (IJver) Hypnos (Slaap) Chloris (Natuur)

De Horae (de seizoenen)

De Horae (de seizoenen) Thallo (de lente) Auxo (de zomer) Carpo (de winter) Flacco of Flacca (de herfst)

De Muzen

De Muzen Erato (de liefdespoëzie) Euterpe (het fluitspel) Kalliope (de epische poëzie) Clio (de geschiedschrijving) Melpomene (de tragedie) Polyhymnia (het gewijde lied) Terpsichore (de lyriek) Thalia (de komedie) Urania (de sterrenkunde)

Phorceïden

Phorceïden Charybdis De Graeae De Gorgonen Scylla

De Graeae

De Graeae Deino Pemphredo Perso

Nimfen

Nimfen Adrasteia Amphitrite Arethusa Clytia Crataeis Daphne Dryaden Echo Eidyia Hamadryaden De Naiaden De Nereïden De Oreaden De Hesperiden Syrinx

Titanen

Titanen Asteria Astraeus Atlas Clymene Coeus Crius Dione Epimetheus Hekate Hyperion Iapetus Kronos Leto Menoetius Mnemosyne Okeanos Phoebe Prometheus Rhea Tethys Theia Themis

De Cyclopen

De Cyclopen Arges Brontes Steropes Polyfemos

De Giganten

De Giganten Athos Alcyoneus Enceladus Ephialtes Eurymedon Mimas Pallas Polybotes Porphyrion

Sidebar