Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Griekse Mythologie

De oer-Goden

Aether (de atmosfeer) Chaos (de leegte) Erebus (het duister) Eros (de liefde) Gaia (de aarde en de natuur) Hemera (de dag) Nyx (de nacht) Tartaros (de onderwereld) Ouranos (de hemel) Sphinx (het geluid)

Zee- en Riviergoden

Zee- en Riviergoden Achelous Acheron Acis Alpheus Amphitrite Asopus Ceto Glaucus Leucothea De Naiaden Aegle (Volgens sommigen was zij bij Helios de moeder der Chariten. Zij is een personificatie van de glans van het zonnelicht) Castalia Creüsa Eurydice Lilaea Melite Nomia Periboea Nereus De Nereïden Oceanus (de oceaan) De Oceaniden Palaemon Phorcys Poseidon Proteus Thalassa… read more »

Naiaden

Naiaden De Crinaeae (springend water) De Limnaden (meren) De Pegaeae (bronnen) De Potamiden (rivieren) De Eleionomae (moerassen en zee)

Nereïden

Nereïden Amphitrite Arethusa Galatea Lotis Lycorias Panopea Pherusa Psamathe Thetis Thoosa

Oceaniden

Oceaniden Achelous Acheron Alpheus Amalthea Amphitrite Asia Asopus Callirhoe Catillus Cebren Cephissus Circe Clymene Crinisus Dione Doris Elektra Enipeus Eurynome Inachus Lysithea Melia Meliboea Merope Nilus Peneus Perseis Philyra Pleione Rhode Scamander Telesto Tyche

Windgoden

Windgoden Aeolus (de wind) Boreas (de noordenwind) Eurus (de oostenwind) Notus (de zuidenwind) Zephyros (de westenwind)

Gepersonifieerde concepten

Gepersonifieerde concepten Apate (Misleiding) Bia (Kracht) Kratos (Kracht) Chronos (Tijd) Eris (Twist) Eros (Liefde) De Chariten (Gratie) De Horae (Seizoenen) Hybris (Overmoedigheid) Hygieia (Gezondheid) Metis (Wijsheid) De Moirae (Lot) De Muzen (Kunst) Nikè (Overwinning) Nemesis (Wraak) Philotes (Affectie) Themis (Orde) Zelus (IJver) Hypnos (Slaap) Chloris (Natuur)

De Horae (de seizoenen)

De Horae (de seizoenen) Thallo (de lente) Auxo (de zomer) Carpo (de winter) Flacco of Flacca (de herfst)

De Muzen

De Muzen Erato (de liefdespoëzie) Euterpe (het fluitspel) Kalliope (de epische poëzie) Clio (de geschiedschrijving) Melpomene (de tragedie) Polyhymnia (het gewijde lied) Terpsichore (de lyriek) Thalia (de komedie) Urania (de sterrenkunde)

Phorceïden

Phorceïden Charybdis De Graeae De Gorgonen Scylla

De Graeae

De Graeae Deino Pemphredo Perso

Nimfen

Nimfen Adrasteia Amphitrite Arethusa Clytia Crataeis Daphne Dryaden Echo Eidyia Hamadryaden De Naiaden De Nereïden De Oreaden De Hesperiden Syrinx

Titanen

Titanen Asteria Astraeus Atlas Clymene Coeus Crius Dione Epimetheus Hekate Hyperion Iapetus Kronos Leto Menoetius Mnemosyne Okeanos Phoebe Prometheus Rhea Tethys Theia Themis

De Cyclopen

De Cyclopen Arges Brontes Steropes Polyfemos

De Giganten

De Giganten Athos Alcyoneus Enceladus Ephialtes Eurymedon Mimas Pallas Polybotes Porphyrion

Griekse Mythologie op alfabetische volgorde

A Abantiaden – Abaris – Abas – Achelous – Achilles – Acheron – Actaeon – Adonis – Aeacus – Aegeus – Aegis – Aegisthus – Aeneas – Aeson – Aether – Agamemnon – Ajax – Alcinoüs – Alcyone – Alkestis – Alkmene – Alpheus – Amalthea – Amazones – Amphitrite – Anchises – Andes –… read more »

Ontstaan van de wereld

Voordat er een aarde was, was er slechts Chaos, een zwarte afgrond die gevuld was met nevel en donkere wolken. Uit Chaos ontstonden drie oergoden: -Gaia (aarde) -Tartaros (de donkere afgrond onder de aarde) -Eros (de liefde) Gaia baarde drie dingen: de gebergten, de zee en de hemel. De verbinding tussen aarde en hemel creëerde… read more »

Apollo

Apollo oftewel Phoibos Apollon is een van de belangrijkste goden in de Griekse mythologie. Hij wordt  ook wel eens de vertegenwoordiger van rationele schoonheid en orde beschouwd. Ook wordt hij de god van verzoening, ziekte en gezondheid maar ook muziek en de zon genoemd. Apollon is de zoon van Zeus en Leto, en de tweelingbroeder… read more »

Sidebar