Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

School

Tellen

Tellen op je vingers, het tellen van snoepjes en zelfs het tellen van je klasgenootjes. Je moet het allemaal maar leren…Cijfers, wat zijn dat? En hoe zien ze eruit? Op deze pagina’s van GEOkids de algemene basis van het tellen. Cijfers kennen en herkennen staat hier voorop evenals het tellen tot 10. Cijfer herkenning 1… read more »

Taal

Hier tref je allemaal hulpmiddelen aan om het jou makkelijk te maken de Nederlandse taal te leren… Het alfabet Werkwoorden Ontleden

Tijd van Grieken en Romeinen

De tijd van Grieken en Romeinen wordt ook wel de oudheid genoemd en loopt van 3000 voor Christus tot 500 na Christus. Onderwerpen: De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. De groei van het Romeinse Rijk waardoor de Grieks-Romeinse… read more »

Tijd van steden en staten

De tijd van steden en staten wordt ook wel de hoge en late middeleeuwen genoemd en loopt van 1000-1500. De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving. De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden. Het conflict in de christelijke wereld over… read more »

Tijd van ontdekkers en hervormers

De tijd van ontdekkers en hervormers wordt ook wel de renaissance/reformatie genoemd en loopt van 1500 tot 1600. Onderwerpen: Het begin van de Europese overzeese expansie. Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. De hernieuwde interesse voor de klassieke oudheid. De protestantse reformatie en splitsing van… read more »

Tijd van regenten en vorsten

De tijd van regenten en vorsten wordt ook wel de Gouden Eeuw genoemd en loopt van 1600 tot 1700. Onderwerpen: Het streven van vorsten naar absolute macht. Het burgerlijk bestuur en de stedelijke cultuur in de Nederlandse Republiek. Het ontstaan van handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. De wetenschappelijke revolutie.

Tijd van pruiken en revoluties

De tijd van pruiken en revoluties wordt ook wel de verlichting genoemd en loopt van 1700 tot 1800. Onderwerpen: Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen. Voortbestaan van het Ancien Régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm… read more »

Tijd van burgers en stoommachines

De tijd van burgers en stoommachines wordt ook wel de industrialisatie genoemd en loopt van 1800 tot 1900. De industriële revolutie en het ontstaan van een industriële samenleving in de westerse wereld. Discussies over de ‘sociale kwestie’. Het modern imperialisme dat verband hield met de industrialisatie. De opkomst van emancipatiebewegingen. Verdergaande democratisering; steeds meer mannen… read more »

Titanen

Titanen Asteria Astraeus Atlas Clymene Coeus Crius Dione Epimetheus Hekate Hyperion Iapetus Kronos Leto Menoetius Mnemosyne Okeanos Phoebe Prometheus Rhea Tethys Theia Themis

Tafeltje dek je, ezeltje strek je

Vele jaren geleden was er eens een kleermaker, die drie zoons had en verder alleen een geit. Maar daar die geit hen allen tezamen met haar melk in leven hield, moest ze goed voer hebben en elke dag naar de wei worden gebracht. Dat deden de zoons dan ook om beurten. Eens bracht de oudste… read more »

Tijd van de wereldoorlogen

De tijd van de wereldoorlogen is de eerste helft twintigste eeuw en loopt dus van 1900 tot 1950. Onderwerpen: De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massa-organisatie. De totalitaire politieke systemen: communisme en nationaalsocialisme (fascisme). De economische wereldcrisis. Het voeren van twee wereldoorlogen. Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het… read more »

Tijd van televisie en computer

  De tijd van televisie en computer begint in tweede helft twintigste eeuw dus 1950 en loopt door tot in het heden. Onderwerpen: Blokvorming in de wereld met een wapenwedloop en de dreiging van een atoomoorlog (Koude Oorlog). De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse macht in de wereld. De eenwording van Europa…. read more »

Sidebar