Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Fabels

De raaf en de vos

Meester raaf zat in een eikenboom. Hij klemde in zijn bek een heerlijk brokje kaas uit Gouda. Meester vos, gelokt door deze droom Van geur, keek op en sprak: “Doctor honoris causa, U met uw wijs en alziend oog En met uw glanzend zwarte toog, Als ook uw stemorgaan zo mooi is als uw veren… read more »

De krekel en de mier

De krekel sjirpte dag en nacht, zo lang het zomer was, Wijl buurvrouw mier bedrijvig op en neer kroop door ‘t gras “Ik vrolijk je wat op,” zei hij. “Kom, luister naar mijn lied.” Zij schudde nijdig met haar kop: “Een mier die luiert niet!” Toen na een tijd de vrieswind kwam, hield onze krekel… read more »

De leeuw en de rat

Wil wien gij kunt een dienst bewijzen, Daar toch uw mindere u zeer noodig wezen kan! ‘k Weet daar een tweetal faablen van: Zoo zeker is de leer, die ik u aan wil prijzen. Een rat, die uit zijn gaatjen sloop, Viel in de klauw eens leeuws. De sukkel had geen hoop. Maar aller dieren… read more »

De wolf en het lam

‘t Gebeurde eens, dat een lam in ‘t koele water plaschte, Aan d’afloop van een heldre beek, Toen hem op eens een wolf verraste, Die, nuchter uitgevast, rondsnuffelde in de streek. “Wat!” riep hij met vergramde kaken: “Het water dat ik drink komt gij hier troebel maken? Gestraft moet die vermetelheid!” “Maar, Sire!” sprak het… read more »

De leeuw, de wolf en de vos

De leeuw was aan de sukkel na het keren van de jaren, Krom van de jicht, een helse pijn, die niemand kon bedaren. Maar als een koning jicht heeft, vraagt hij dokters allerhande. Van elke diersoort, ja zelfs uit verre vreemde landen Kwamen ze naar ‘t paleis met raad en met recepten. Alleen de vos… read more »

De dood en de houthakker

Een houthakker liep krom onder zijn zware vracht Van afgehakte takken en van afgeleefde jaren. Hij strompelde en trok een spoor door dorre blaren Naar de berookte stulp, zijn schuilplaats voor de nacht. Hij kwam er niet, stond stil, bezweet en uitgeput En steunde op de takkenbos die hij had afgeschud. ‘Was ik wel ooit… read more »

Sidebar