Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

verkeer

Verkeer

Verkeersregels Om het verkeer veilig te maken zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken of regels noemen we verkeersregels. Als iedereen zich aan die regels houdt, kunnen er geen ongelukken gebeuren. Het is dus best belangrijk dat je ze kent. Op GEOkids helpen we je hiermee op weg. Verkeersborden Een belangrijk onderdeel van de verkeersregels zijn… read more »

Verkeersborden: snelheid

Verkeersborden A1 t/m A5 A1. Maximum snelheid A2. Einde maximumsnelheid A3. Maximumsnelheid op een electronisch signaleringsbord A4. Adviessnelheid A5. Einde adviessnelheid

Verkeersborden: Voorrang

Verkeersborden B1 t/m B7 B1. Voorrangsweg B2. Einde voorrangsweg B3. Voorrangskruispunt B4. Voorrangskruispunt zijweg links B5. Voorrangskruispunt zijweg rechts B6. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg B7. Stop. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

Verkeersborden: Geslotenverklaring

Verkeersborden C1 t/m C23 C1. Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee C2.Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee C3. Eenrichtingsweg C4.Eenrichtingsweg C5. Inrijden toegestaan C6. Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen C7. Gesloten voor vrachtauto’s… read more »

Verkeersborden: Rijrichting

Verkeersborden D1 t/m D7 D1. Verkeersplein, verplichte rijrichting D2. Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft D3. Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan D4. Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven D5. Gebod tot het volgen van de rijrichting… read more »

Verkeersborden: Parkeren en stilstaan

Verkeersborden E1 t/m E13 E1. Parkeerverbod E2. Verbod stil te staan E3. Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen E4. Parkeergelegenheid E5. Taxistandplaats; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen E6. Parkeergelegenheid voor het motor- of invalidenvoertuig dat door of t.b.v. invaliden wordt gebruikt; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen E7. Gelegenheid bestemd voor het onmiddelijk laden of lossen… read more »

Verkeersborden: Overige geboden en verboden

Verkeersborden F1 t/m F10 F1. Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen F2. Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen F3. Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen F4. Einde verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen F5. Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer… read more »

Verkeersborden: Verkeersregels

Verkeersborden G1 t/m G14 G1. Autosnelweg G2. Einde autosnelweg G3. Autoweg G4. Einde autoweg G5. Erf G6. Einde erf G7. Voetpad G8. Einde voetpad G9. Ruiterpad G10. Einde ruiterpad G11. Verplicht fietspad G12. Einde verplicht fietspad G12a. Fiets / bromfietspad G12b. Einde fiets/ bromfietspad G13. Onverplicht fietspad G14. Einde onverplicht fietspad

Verkeersborden: Waarschuwing

Verkeersborden J1 t/m J38 J1. Slecht wegdek J2. Bocht naar rechts J3. Bocht naar links J4. S-bocht(en) eerst naar rechts J5. S-bocht(en) eerst naar links J6. Steile helling J7. Gevaarlijke daling J8. Gevaarlijk kruispunt J9. Verkeersplein J10. Overweg met overwegbomen J11. Overweg zonder overwegbomen J12. Overweg met enkel spoor J13. Overweg met twee of meer… read more »

Verkeersborden: Bewegwijzering

Verkeersborden K1 t/m K14 K1. Lage beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg K2. Voorwegwijzer langs autosnelweg voor afgaande richting, met afstandsaanduiding, interlokale doelen (bovenste = afritnaam) verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg K3. Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor afgaande richting naar een vrzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats… read more »

Verkeersborden: Informatie

Verkeersborden L1 t/m L19 L1. Hoogte onderdoorgang L2. Voetgangersoversteekplaats L3. Bushalte/tramhalte L4. Voorsorteren L5. Einde rijstrook L6. Splitsing L7. Aantal doorgaande rijstroken L8. Doodlopende weg L9. Vooraanduiding doodlopende weg L10. Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting L11. Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken L12. Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

Verkeersborden: Bromfietsers

Verkeersborden OV103 t/m OV104 Afbuigende voorrang Afbuigende voorrang Afbuigende voorrang Bovenstaand bord geldt alleen voor vrachtauto’s Bovenstaand bord geldt alleen voor motorvoerttuigen op meer dan twee wielen Bovenstaand bord geldt alleen voor motorfietsen Bovenstaand bord geldt niet voor fietsen en bromfietsen Bovenstaand bord geldt niet voor fietsen Bovenstaand bord geldt niet voor bromfietsen Bovenstaand bord… read more »

Verkeer: aanwijzingen en verkeersregelaars

  Bochtschild Rechtsaf voor (brom)fietsers vrij (bij rood verkeerslicht) Bord mag aan beide zijden voorbij worden gegaan. Toegepast bij splitsing van wegen Einde of versmalling van de vluchtstrook Rijstrooksignalering. Rijstrook mag niet worden gevolgd Rijstrooksignalering. Voorwaarschuwing rood kruis. Verplaats naar andere rijstrook Rijstrooksignalering. Rijstrook mag worden gevolgd Verkeersregelaars Aanwijzingen worden gegeven door bevoegde en als… read more »

Sidebar