Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

science

Cultuurlandschap

Terug naar de Nederlandse landschappen Een cultuurlandschap is iets heel anders dan een natuurlijk landschap. Dit is over het algemeen ook een natuurlandschap, maar dan aangepast door mensen. Een voorbeeld is een rivier die vrij door het landschap slingert. Dat is een natuurlijk landschap. Maar zodra mensen er dijken en bruggen omheen bouwen en de… read more »

Chlamidophyla psittaci bacterie

Biologie > Bacteriën > Soorten > chlamidophyla psittaci Deze bacterie veroorzaakt de zeer besmettelijke papegaaienziekte ornithosis of psittacosis. De ziekte kan worden overgedragen op mensen (zoönose) en kan in sommige gevallen dodelijk zijn.

Cytologie of celbiologie

Biologie > Cytologie het uiterlijk en functioneren van cellen. Cytos = cel Logos = leer Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) Als we het over celbiologie hebben kunnen we niet om Antonie van Leeuwenhoek heen. Hij heeft met zijn eigengemaakte microscoop als eerste o.a. slootwater en tandaanslag bestudeerd en beschreven waar hij vele kleine beweeglijke eencellige organismen… read more »

Cytologie: celmembraan

Biologie > Cytologie > Celmembraan Het celmembraan regelt zowel de actieve als de passieve opname van stoffen, het is dan ook semi-permeabel. Semi-permeabel Semi-permeabel oftewel selectief doorlatend wil zeggen dat sommige stoffen wel door de celmembraan heen kunnen terwijl andere stoffen juist binnen of buitengehouden worden. De celmembraan is opgebouwd uit eiwitten en vetten.

Cytologie: de celwand

Biologie > Cytologie > Celwand Elke plantaardige cel heeft een celwand, dit is een afzettingsprodukt van het cytoplasma. De celwand bepaald niet alleen de stevigheid van de cel maar ook de vorm van die cel. Permeabel Celwanden zijn permeabel, dat wil zeggen dat ze doorlaatbaar zijn. Alle stoffen kunnen de celwand passeren.

Carboon, Van 299 tot 359 miljoen jaar geleden

Aardwetenschappen > Geologie > Tijdperken > Carboon Van 299 tot 359 miljoen jaar geleden In deze periode lag ons land zo’n beetje rond de evenaar. Ten noorden van ons land lag een vulkaan, omringd door een warm en zeer vruchtbaar moeras. De vulkaan is inmiddels uitgedoofd en bevind zich onder de Waddenzee. Nu bevind zich… read more »

Cambrium, Van 488 tot 542 miljoen jaar geleden

Aardwetenschappen > Geologie >  Tijdperken > Cambrium Van 488 tot 542 miljoen jaar geleden Uit deze periode zijn de oudste fossielen van vissen gevonden. Behalve vissen en trillobieten kwamen er steeds meer kwallen, sponzen, Graptolieten en inktvissen voor. Het leven op aarde wordt steeds diverser.

Classificatie van virussen

Virussen > Classificatie Classificatie van virussen RNA Virussen Zonder membraan envelop PicoRNAViridae Calciviridae Norwalk agent Reoviridae Met membraan envelop Orthomyxoviridae Influenza A, B of C Paramyxoviridae Parainfluenza 1-4 Bofvirus Mazelenvirus RSV Rhabdoviridae VSV Rabies Filoviridae Marburg Ebola Bunyaviridae California Encephalitis virus LaCrosse virus Coronaviridae Humane Corona Virus SARS Muizen hepatitis virus Togaviridae Arbovirussen Rode Hond… read more »

Celbiologie

Biologie > Cytologie Cytologie De celbiologie ook wel cytologie genoemd is de studie naar het uiterlijk en functioneren van cellen. Cytos = cel Logos = leer Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) Als we het over celbiologie hebben kunnen we niet om Antonie van Leeuwenhoek heen. Hij heeft met zijn eigengemaakte microscoop als eerste o.a. slootwater en… read more »

Cytologie: Het endoplasmatisch reticulum

Biologie > Cytologie > Endoplasmatisch Reticulum Het endoplasmatisch reticulum bestaat uit een netwerk van dubbele membranen die in verbinding staan met de kern en soms met het plasmamembraan. Twee typen ER Op basis van het uiterlijk van de wand is er een onderscheid te maken tussen het Ruw Endoplasmatisch Reticulum en het Glad Endoplasmatisch Reticulum…. read more »

Cytologie: opbouw van een dierlijke cel

Biologie > Cytologie > Dierlijke cel Dierlijke cel celmondje lysosoom Golgi blaasjes Ruw endoplasmatisch reticulum Glad Endoplasmatisch reticulum Celmembraan Mitochondrium Golgi-apparaat Kern Kernlichaampje Centrosoom Microtubulus Cytoplasma Ribosoom

Cytologie: het cytoplasma

Biologie > Cytologie > Cytoplasma Het cytoplasma bestaat voor 3/4 uit water met daarin opgelost zouten, aminozuren, suikers en eiwitten. De eiwitten hebben enzymfuncties en zorgen o.a. voor de anearobe afbraak van glucose, de glycolyse.

Cytologie: het golgi-apparaat

Biologie > Cytologie > Golgi-Apparaat Het golgi-apparaat is het organel dat o.a. zorgt voor de synthese van polysacchariden die voor het leven van de cel onmisbaar zijn. Het golgi-apparaat is o.a. van belang voor de opslag van polysacchariden zoals pectine. Pectine is belangrijk voor de synthese van de plantaardige celwand. Slijmcellen hebben een goedontwikkeld golgi-apparaat,… read more »

Cytologie: de celkern

Biologie > Cytologie > Kern De celkern is drager van de erfelijke informatie, het bevat de genen. Omdat de genen bepalen welke eiwitten en dus ook welke enzymen er in het cytoplasma gemaakt worden heeft de kern als functie het regelen van levensverrichtingen. De kern bestaat uit een kernmembraan met daarin kernplasma. In het kernplasma… read more »

Cytologie: lysosoom

Biologie > Cytologie > Lysosoom De lysosomen bezitten een aantal enzymen, die in staat zijn om normale celbestanddelen te splitsen. Hierdoor lost de cel op, ze worden dan ook wel suicide bags genoemd. Lyses = oplossen In een levende cel worden de lysosomen beschermd door een membraan. Komt dit membraan in aanraking met  sterke zuren… read more »

Cytologie: de mitochondrien

Biologie > Cytologie > Mitochondrium Het mitochondrium bestaat uit staafjes en korreltjes: Mitos = staafje Chondros = korreltje Het zijn organellen die zowel bolvormig als langgerekt . Ze zijn opgebouwd uit een dubbelmembraan waarvan de binnenste sterk geplooid is. De plooien noemen we cristae. Crista = kam, lijst In de mitochondrien spelen zich de oxydatieprocessen… read more »

Cytologie: celmondjes of pinocytoseblaasjes

Biologie > Cytologie > Pinocytoseblaasjes Een andere naam voor pinocytoseblaasjes is celmondjes. Pinocytose is het opnemen van vloeistoffen door insnoering van de celmembraan waardoor er voedselvacuolen ontstaan. Pinein = drinken Deze blaasjes versmelten samen met de lysosomen waardoor de intracellulaire vertering begint. Pinocytose vind o.a. plaats in witte bloedcellen en epitheelcellen van darm en nier.

Cytologie: de plantaardigecel

Biologie > Cytologie > Plantaardige cel Onderdelen Golgi blaasjes Ribosoom Glad Endoplasmatisch Reticulum Kern Kernlichaampje Ruw Endoplasmatisch Reticulum Vacuole Amyloplast Celwand Celmembraan Golgi apparaat Chloroplast Vacuole membraan Staaf Kristal Bol Kristal Mitochondrium Cytoplasma

Cytologie: plastiden

Biologie > Cytologie > Plastiden Plastiden zijn korreltjes die in plantaardige cellen voorkomen. phullon = blad Er zijn 3 typen plastiden: Chloroplasten Leukoplasten Chromoplasten Chloroplasten Chloroplasten zijn groen van kleur door de aanwezigheid van bladgroen, hierin vind de fotosynthese plaats. Ze zitten voornamelijk in bladeren en groene stengels. Chloros = groen Leukoplasten Leukoplasten zijn kleurloze… read more »

Cytologie: ribosomen

Biologie > Cytologie > Ribosomen Ribosomen zijn kleine deeltjes, van slechts 15nm. Ze bevatten veel ribonucleinezuren (RNA) en spelen een belangrijke rol bij de synthese van eiwitten. De ribosomen zitten vaak vast aan het endoplasmatisch reticulum, maar kunnen ook los in het cytoplasma voorkomen.

Cytologie: secretiekanaaltjes

Biologie > Cytologie > Sekretiekanaaltjes De secretiekanaaltjes worden ook wel secretieblaasjes genoemd en hebben de taak om afscheidingsproduketn vanuit de cel af te voeren. Secretie = afscheiding Secretiekanalen komen voornamelijk voor in kliercellen.

Cytologie: de vacuolen

Biologie > Cytologie > Vacuolen Vacuolen komen in plantaardige cellen voor, het is een met celvocht gevuld blaasje dat omgeven word door een dun membraan, de tonoplast (binnenbegrenzing van het cytoplasma). Vacuus = leeg Het celvocht is een waterige oplossing van suikers, zuren eiwitten, anorganische zouten en soms anthocyaan.

Coprinus syndroom

Algemeen ziektebeelden > Paddenstoelenvergiftiging > Coprinus syndroom Het Coprinus syndroom is een vorm van paddenstoelenvergiftiging door het eten van verschillende inktzwammen, trechterzwam, Boletus luridus en ridderzwam. Toxicologie Werkzame stof: Een aminozuur Pathologie In combinatie met alcoholgebruik treden de verschijnselen enkele uren tot drie dagen later op: Hittegevoel in gezicht, nek en borst Rode huid Tintelingen… read more »

Calcium: Scheikundig element Ca

Schemie > Periodiek systeem > Calcium ( Ca ) Benaming van Calcium in het Engels is Calcium en in het Duits Calcium. Elementgroep Aardalkalimetalen (2) Periode 4 Kristalstructuur: kubisch Overige elementeigenschappen Kijk voor uitleg over de verschillende eigenschappen op Scheikunde Atoomnummer: 20 Massa: 40,078 Dichtheid: 1,55 Smeltpunt: 839 Kookpunt: 1484 Atoomstraal: 223 Elektronegativiteit: 1 Vanderwaalstraal:… read more »

Sidebar