Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Eland (Alcus alsus)

Zoogdieren > Herten > Eland

Nederlandse Naam: eland

Wetenschappelijke Naam: Alcus alsus

Verspreiding:

Emmen Zoo

De eland

19-12-05 | Volgens de Stichting Kritisch Bosbeheer en Staatsbosbeheer zal binnen 10 jaar de Eland in Nederland voorkomen. In Centraal Europa, Polen en Duitsland, maar ook andere landen in midden Europa. Hier vind je al 10 jaar verspreide en grote populaties. Door herbebossing en het stoppen van de jacht maakt de eland een grote opmars richting het westen. In Duitsland meldt men een populatie van tien exemplaren, maar uitgaande van  ervaring met andere oprukkende dieren zal die populatie waarschijnlijk groter zijn en hebben de dieren zich allang verder in westelijke richting vertoond. Mogelijk zullen de eerste waarnemingen van prenten, vraatsporen en keutels dus al veel eerder plaatsvinden. De belangrijkste doodsoorzaken in hun huidige leefgebied is ouderdom en ziekte, verkeer en verdrinking. In ons land en de grensstreek zal verkeer een groter aandeel daarin vormen. We zullen met de aanleg van wegen en landschapsbruggen wel degelijk rekening moeten gaan houden met deze dieren.

Pootafdruk Eland

Uitwerpselen

c.a. 20 cm breed en 30 cm lang, met een spits uiteinde en afgerond uiteinde.

Voedsel

Licht verteerbaar plantaardig voedsel zoals schors, twijjes, mos en bladeren. In de winter voornamelijk twijgen en schors, in de zomer bladeren, boomtoppen en planten, ook waterplanten.

Biotoop

De eland heeft een afwisselend biotoop nodig, dat bestaat uit bossen, waterlopen, vennen maar ook grote vlakten. Sneeuw tot 60 cm. dik is geen probleem voor het dier. De elanden maken lange tochten tot 110 kilometer lang, met name in het voor- en najaar.

Gevaar

Comments

This post currently has 3 responses

Geef een antwoord

Sidebar