Site pictogram GEOlution

Nederlandse amfibieën

Gewone pad Bron: Beentree; Wikipedia

Hieronder een overzicht van de Nederlandse amfibieën, in de lijst tref je ook niet-inheemse soorten aan oftewel soorten die de mens in de natuur geïntroduceerd heeft.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Alytes obstetricans Vroedmeesterpad
Bombina variegata Geelbuikvuurpad
Bufo bufo Gewone pad
Epidalea calamita Rugstreeppad
Hyla arborea Boomkikker
Ichthyosaura alpestris Alpenwatersalamander
Lissotriton helveticus Vinpootsalamander
Lissotriton vulgaris Kleine watersalamander
Lithobates catesbeianus Amerikaanse stierkikker
Pelobates fuscus Knoflookpad
Pelophylax esculentus synklepton Groene kikker-complex
Pelophylax klepton esculentus Bastaardkikker
Pelophylax lessonae Poelkikker
Pelophylax ridibundus Meerkikker
Rana arvalis Heikikker
Rana dalmatina Springkikker
Rana temporaria Bruine kikker
Salamandra salamandra Vuursalamander
Triturus carnifex Italiaanse kamsalamander
Triturus cristatus Kamsalamander
Mobiele versie afsluiten