Nederlandse Reptielen

Hieronder een overzicht van de reptielen die in Nederland voorkomen. Dit zijn niet alleen de inheemse reptielen, maar ook de reptielen die door de mens geïntroduceerd zijn. Vandaar ook dat er een groot aantal schildpadden op de lijst voorkomen.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Anguis fragilis Hazelworm
Caretta caretta Dikkopschildpad
Chelonia mydas Soepschildpad
Chelydra serpentina Bijtschildpad
Coronella austriaca Gladde slang
Dermochelys coriacea Lederschildpad
Elaphe schrenckii Russische rattenslang
Emys orbicularis Europese moerasschildpad
Graptemys pseudogeographica Zaagrugschildpad
Lacerta agilis Zandhagedis
Lepidochelys kempii Kemps zeeschildpad
Mauremys reevesii Chinese driekielschildpad
Natrix helvetica Ringslang
Natrix natrix Oostelijke ringslang
Natrix natrix persa
Natrix natrix/helvetica Ringslang / Oostelijke ringslang
Podarcis muralis Muurhagedis
Podarcis siculus Ruïnehagedis
Trachemys scripta Lettersierschildpad
Trachemys scripta elegans Roodwangschildpad
Trachemys scripta scripta Geelbuikschildpad
Trachemys scripta troostii Geelwangschildpad
Vipera berus Adder
Zootoca vivipara Levendbarende hagedis