Verder op GEOlution

  Zoek op GEOlution

Vleermuizen in Nederland

Vleermuizen bunker bij de Holtmuhle, Venlo. Het bunker Ringstand Nr.5 maakt deel uit van een tien kilometers lange
linie, De Westwal.

Vleermuizen eten voornamelijk insecten, maar er zijn ook soorten die fruit eten of zelfs bloed drinken van hun slachtoffers. De soorten in ons land eten alleen insecten. Ze kunnen in het donker niet zien, maar met hun hoge geluiden (sonar) kunnen ze insecten wel waarnemen. Dit doen ze door echolocatie, waarbij de hoge toon weerkaatst op hun prooi. Deze hoge geluiden zijn voor mensen niet of nauwelijks hoorbaar. Maar met een batdetector kunnen ze wel hoorbaar worden gemaakt. Enkele van die geluiden kun je hier beluisteren.

Vleermuizen zijn in ons land beschermd. Ze wonen in grote groepen en hebben het in ons volle land steeds moeilijker. Dit komt doordat het er steeds minder planten en daardoor insecten zijn, het voedsel van de vleermuizen. Ook het verdwijnen van bomenrijen, houtwallen en hagen speelt een rol, omdat deze elementen in het landschap worden gebruikt voor orientatie.

In de onderstaande tabel tonen we  alleen de soorten die in Nederland voorkomen.

 • Grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum
 • Kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros
 • Bechsteins vleermuis Myotis bechsteinii
 • Brandts vleermuis Myotis brandtii
 • Meervleermuis Myotis dasycneme
 • Watervleermuis Myotis daubentonii
 • Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus
 • Vale vleermuis Myotis myotis
 • Baardvleermuis Myotis mystacinus
 • Franjestaart Myotis nattereri
 • Bruine grootoorvleermuis Plecotus auritus
 • Grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus
 • Kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus
 • Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
 • Laatvlieger Eptesicus serotinus
 • Noordse vleermuis Eptesicus nilssonii
 • Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus
 • Rosse vleermuis Nyctalus noctula (geluid)
 • Bosvleermuis Nyctalus leisleri
 • Mopsvleermuis Barbastella barbastellus

Vleermuisgeluiden

Verspreiding van ziektes

Comments

This post currently has 4 responses

Geef een antwoord

Sidebar