Braakballen

Een uitgespoelde braakbal. Wat zie je allemaal zitten?

Braakballen, ook wel uileballen genoemd, zijn de onverteerbare delen die bepaalde vogelsoorten uitspugen. Bijvoorbeeld botjes en haren, maar ook veren, schedels en snavels. Braakballen kunnen erg waardevol zijn bij het vaststellen van de diersoort die’m heeft uitgebraakt. Maar de inhoud er van vertelt vaak een veel uitgebreider verhaal. Bijvoorbeeld over het voedsel dat het dier heeft gegeten en of het dier voldoende voeldsel tot zijn beschikking heeft. Biologen gebruiken braakballen vaak voor het inventariseren van muizen in een bepaald gebied. Men noemt dit een ‘braakbalonderzoek’.

Braakballen lijken wat voorm en kleur soms erg op keutels van bepaalde dieren. Over uitwerpselen is een speciale pagina gemaakt.

Soorten

Enkele diersoorten die braakballen produceren.

  • Ooievaar
  • Reiger
  • Buizerd
  • De roek
  • Torenvalk
  • Bosuil
  • Kokmeeuw
  • Ohoe