copyrights

Artikel 1 van de Auteurswet 1912 definieert ‘auteursrecht’ als volgt:

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

Teksten op GEOlution

Alle teksten op de GEOlution site zijn door ons zelf geschreven. Hierbij maken we gebruik van diverse internationale bronnen om feiten te achterhalen. De teksten zijn dus ons intellectuele eigendom en daarom onderhevig aan copyrights.

Afbeeldingen op GEOlution

De foto’s en afbeeldingen op deze site zijn afkomstig van:

  • (Free) Stockphoto sites
  • Public Domain
  • Door ons zelf ontwikkeld

Indien de afbeeldingen niet door onszelf ontwikkeld zijn staat waar mogelijk een bronvermelding. Op door ons  zelf ontwikkeld materiaal staan copyrights, evenals op de meeste andere afbeeldingen. Mocht er een afbeelding bij staan waarvan jij de rechtmatige eigenaar bent, laat het ons weten. We zullen credits altijd plaatsen, met link naar je site! Wil je liever dat we de afbeelding verwijderen, ook geen probleem. (Vermeldt a.u.b. wel om welke afbeelding het gaat en pagina link zodat we snel kunnen handelen)

Gebruik van de GEOlution website

Onze website is bedoelt als een educatieve site met een hoog entertainment gehalte. Je mag geen enkele van onze pagina’s elders op het internet publiceren. Je mag onze site niet openen in een i-frame op jouw eigen site. Wil je linken naar onze site? Geen enkel probleem… Klik hier voor banners en ander linkmateriaal.

Gebruik van teksten

Je mag in geen geval teksten van deze site copieren en elders op een andere website publiceren. Je mag alleen stukjes tekst citeren indien je er een link naar onze site bijzet als bronvermelding. Je mag in geen geval complete teksten copieren en indienen als jouw eigen werk voor school of studie.

Gebruik van plaatjes

Je mag in geen geval plaatjes, foto’s en andere afbeeldingen hotlinken. Je mag in geen geval plaatjes, foto’s en andere afbeeldingen zomaar op je site zetten. Eerst toestemming vragen via ons contactformulier. Plaatjes, foto’s en afbeeldingen gebruiken voor werkstukken? Dat kan, mits je maar een bronvermelding plaatst, dus een link naar onze site.

Beveiliging

We hebben, om ons intellectueel eigendom zo goed mogelijk te beschermen, verschillende beveiligingen ingebouwd op onze website. Een aantal hiervan zijn het blokkeren van de rechter muisknop en het onmogelijk maken om teksten te selecteren via de muis. Ook het hotlinken van afbeeldingen is onmogelijk.