web
analytics
Disclaimer | GEOlution

    Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

GEOlution spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan GEOlution niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
GEOlution aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

GEOlution aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden van onze freebees, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

GEOlution bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van GEOlution liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van GEOlution. GEOlution is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

GEOlution geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op de naar ons verwijzende sites of bronnen.
Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. GEOlution aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

GEOlution vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van GEOlution en GEOlution geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van GEOlution.
Tevens is GEOlution niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van GEOlution die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is GEOlution in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

GEOlution behoudt zich het recht voor om zonder wederbericht reacties op artikelen of op de weblog aan te passen of te verwijderen. Dit doen wij in geval van een melding van persoonlijke gegevens, discriminerende, pornografische, erotische of kwetsende inhoud, het zaaien van haat en oproepen tot geweld.

GEOlution kan deze discliamer wijzigen zonder bezoekers hier van op de hoogte te stellen.

Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2009) Disclaimer. GEOlution. https://www.geolution.nl/geolution/disclaimer.htm

Zie ook

Lees verder

  • policypolicy De GEOlution policy geldt voor lezers en bezoekers van:De GEOlution […] Posted in geolution
  • DownloadsDownloads Op GEOlution vind je op verschillende plaatsen bestanden die je kunt […] Posted in geolution
  • FAQFAQ Hier vind je de antwoorden op de meest voorkomende vragen die aan ons gesteld […] Posted in geolution
  • Buiten spelenBuiten spelen Weer of geen weer, kinderen horen lekker buiten te kunnen spelen en vies te worden. […] Posted in Buiten Spelen
  • Hoe maak je een werkstuk?Hoe maak je een werkstuk? Als je een werkstuk moet maken en je onderwerp zou moeten gaan over de aarde, […] Posted in geolution

Comments

So empty here ... leave a comment!

Geef een reactie

Sidebar