Entero-71, hand-, voet- en mondziekte

virussenEntero 71

Ook wel hand-, voet- en mondziekte of foot and mouth disease genoemd

Voorkomen:

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden heeft EV71 niets te maken met mond en Klauwzeer. EV71 is een virus dat alleen bij kinderen voorkomt.

Veroorzaker:

De veroorzaker is het Entero 71 (EV71) virus. Het is een zogenaamd ssRNA-virus, een virus met een enkele RNA string. Een andere bekende ziekte die ook door een Entero virus wordt veroorzaakt is polio. Bij uitbraken in het verleden was vooral EV71 type A-1 de veroorzaker. Bij  recente uitbraken in Azie gaat het echter om EV71 type A2 of type B.

Symptomen:

De eerste symptomen zijn pas enkele weken na besmetting merkbaar. De eerste symptomen zijn koorts, zweren in de mond en huiduitslag. Maar als de ziekte vordert kunnen er ook verlammingen optreden. Ook kan het virus de hersenen zo ernstig beschadigen dat deze niet goed meer kunnen functioneren, zoals herinneringen opslaan en dingen herkennen.

Besmettingsgevaar:

Groot. Besmetting kan plaats vinden via speeksel en ontlasting. Op plaatsen waar veel kleine kinderen zijn en waar de hygiëne slecht is kan de ziekte zich hierdoor razend snel verspreiden.

Behandelwijze:

Zieke kinderen kunnen tot op zekere hoogte worden behandeld. Als de behandeling kort na besmetting begint ligt de overlevingskans hoger. De behandeling is echter meer een lapmiddel dan een echt medicijn. Mensen bouwen ook zelf antistoffen op, maar dit is onvoldoende om te genezen.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar een vaccin. In landen waar de ziekte voorkomt wil men kinderen massaal inenten. Zolang er geen vaccin is gevonden kan dit nog niet.

Verspreiding voorkomen:

De ziekte kan zich razend snel verspreiden. Op 30 april 2008 meldde China dat daar bijna 800 kinderen waren besmet. De uitbraak begon twee weken eerder. Op 4 mei was het aantal besmettingen gestegen tot boven de 3300 gevallen.

Het wassen van de handen bij het verzorgen van kinderen zou effectief moeten zijn. Maar daarmee kan niet worden voorkomen dat besmetting plaats van vinden via toiletten, douches, verzorg plekken voor baby’s en natuurlijk speelgoed op scholen. Alles waar meer dan een kind aan kan komen kan dus een risico vormen. Enkele maatregelen die de overheid bij een uitbraak nemen kan zijn het sluiten van scholen, crèches en kinderopvang.

Door de snelheid waarmee de ziekte zich kan verspreiden is het niet uitgesloten dat kinderen die in besmette regio’s zijn geweest het virus bij zich dragen. Ook sanitaire voorzieningen in restaurants, hotels en vliegtuigen vormen een risico.

Related Items