Mieren bescherming en educatie

Vliesvleugeligen > MierenRode bosmieren > Bescherming en educatie

Om de bosmieren te beschermen is het belangrijk dat mensen weten hoe belangrijk ze zijn. Dat kan door er aandacht aan te besteden in bezoekerscentra en bijvoorbeeld op school.

In Duitsland, vlak over de gens bij venlo, komen de mens en de mieren wel heel dicht bij elkaar. In het gebied Ravensheide zijn honderden nesten te vinden. Hierdoor zijn de bosmieren een belangrijk element in het beheer van het bos. Ze ruimen dode insecten op en ‘vegen’ takjes en bladeren op. De grote nesten vormen soms grote heuvels. Deze heuvels geven nieuwe structuur aan de bodem en het landschap waardoor nieuwe planten en dieren ook een kans krijgen.

Bescherming

De bosmieren worden in Nederland en Duitsland beschermd. We mogen de mieren niet doden, verstoren of hun omgeving aantasten waardoor de soort in zijn bestaan bedreigd is. Door educatie kunnen mensen daarop  gewezen worden en zullen ze de mieren respecteren en met rust laten.

Er zijn verschillende vijanden van de bosmieren. Enkele daarvan zijn de groene specht en het wilde zwijn. De groene specht eet in de winter namelijk veel mieren uit het nest, (foto hiernaast) terwijl een wild zwijn een nest geheel vernielen kan op zijn zoektocht naar een lekker hapje. Maar dat is nou eenmaal de natuur: eten en gegeten worden.

Soms nemen beheerders van de bossen extra beschermings maatregelen. Dit doen zij omdat de bosmier een belangrijke rol speelt in het natuurlijke beheer. Deze extra maatregelen hebben verschillende vormen. Zo kan een boer worden gevraagd niet met zijn tracktor over een nest te rijden. In het Duitse Ravensheide, even over de grens bij venlo, plaatst men kooien over de nesten heen.

De grootste vijand van de bosmieren is wellicht de mens zelf. Steeds meer bossen verdwijnen waardoor het leefgebied steeds kleiner wordt. Ook de versnippering van de bossen door wegen en bebouwing maken de mieren kwetsbaarder. Zo kan een nest dor de aanleg van een weg afgesloten raken van zijn voedselbron elders in het bos. Daarom is het ook belangrijk om de politiek te wijzen op het belang van de bosmier. GEOlution doet dat bijvoorbeeld voor de kolonie bij
Zaarderheiken. Deze kolonie wordt bedreigd door een bedrijventerrein in het bos en de komst van een Floriade in 2012.

Beschermende maatregelen zijn echter niet van eeuwige duur. De Duitse kooien worden soms geheel door een nest overwoekerd. Bij de metalen kooien ontstaat het gevaar dat ze gaan roesten. De roest vormt een soort scherm van ijzer binnen in het nest. Op een warme dag kan daardoor de temperatuur binnen het nest niet worden gereguleerd. Het nest wordt dan veel te warm.

Men bouwt echter ook kooien van hout en gaas. Hoewel deze bescherming ruimer is kent ook deze bescherming een nadelige kant. Takjes en bladeren blijven op het dak liggen en gras en bramen groeien snel omhoog tegen de kooi op. Hierdoor komt het nest in de schaduw te liggen. Ook dit verstoort het nest, vaak zo erg dat de mieren verhuizen naar een nieuwe (en onbeschermde) plek. Een ander gevaar van deze kooien is dat er zoveel bladeren op het dak liggen dat de kooi instort. Het nest overleeft een dergelijk ongeluk nooit.

De mierenhoop hiernaast laat zien dat een te kleine kooi langzaam door het nest wordt openomen. Maar op deze foto kun je zien dat de mieren het ook wel makkelijk vinden. Boven op het oude nest ontstaat gewoon een nieuw nest. De takjes die zijn blijven liggen op het gaas vormen de basis voor een tweede verdieping. Zo’n nest met etages kan ook ontstaan door de takken van een naastgelegen boom of struik.

Related Items