Dolfijnen (Delphinidae)

Dolfijnen (Delphinidae) Australodelphis Australodelphis mirus Cephalorhynchus Kortsnuitdolfijn (Cephalorhynchus commersonii) Witbuikige dolfijn (Cephalorhynchus eutropia) Heavisidedolfijn (Cephalorhynchus heavisidii) Hectordolfijn (Cephalorhynchus hectori) Delphinus Kaapse dolfijn (Delphinus capensis) Gewone dolfijn (Delphinus delphis) Feresa: o Dwerggriend (Feresa attenuata) Globicephala: o Indische griend (Globicephala macrorhynchus) o Griend (Globicephala melas) Grampus: o Gramper (Grampus griseus) Lagenodelphis: o Sarawakdolfijn (Lagenodelphis hosei) Lagenorhynchus Witflankdolfijn…

Read More