landkaartje

landkaartje Onderstaand kaartje maakt deel uit van de resultaten van het vlinderproject van GEOlution tussen 9-5-95 en 24-9-98 in de regio Venlo.. Van alle waargenomen soorten is een verspreidingskaartje gemaakt. Ook wel : Latijns: Familie: Vlinders Bescherm de vlinders Een ontzettend mooi tijdschrift waarmee je ook nog eens de Vlinders in de UK beschermd  is het…

Read More

Landschapsecologie

Landschapsecologie is een tak van het vak ecologie dat ook draagvlakken heeft met andere vakgebieden, namelijk ruimtelijke ordening. Onder landschapsecologie verstaan we de ecologische aspecten van het landschap inclusief de rol van de mens. Het is dus de studie van de wijze waarop ruimtelijke rangschikking van habitattype de verdeling en rijkdom van soorten en ecosysteemprocessen beïnvloed. Thema’s waar…

Read More

Landschildpadden (Testudinidae)

De Landschildpadden (Testudinidae) kenmerken zich doordat ze op het land leven en nauwelijks het water in gaan. Ze kunnen dus ook niet zwemmen. Het schild is zwaar, erg hard en boller van vorm. De meeste landschildpadden zijn herbivoor. Familie Testudinidae Aldabrachelys Aldabra-reuzenschildpad (Aldabrachelys gigantea) Astrochelys Stralenschildpad (Astrochelys radiata) Madagaskar-schildpad (Astrochelys yniphora) Chelonoidis Kolenbranderschildpad (Chelonoidis carbonaria)…

Read More

Langoeren (Presbytini)

Bladapen of Slankapen (Colobinae) Langoeren (Presbytini) Grijze langoeren of Hoelmans (Semnopithecus) Pruiklangoeren (Trachypithecus) Echte langoeren (Presbytis) Doeks (Pygathrix) Stompneusapen (Rhinopithecus) Neusaap (Nasalis) Varkensstaartlangoer (Simias)

Read More
Ambystoma macrodactylum

Langteensalamander (Ambystoma macrodactylum)

Nederlandse Naam: Langteensalamander  Wetenschappelijke Naam: Ambystoma macrodactylum Verspreiding: Noord-Amerika Taxonomie Ambystoma Langteensalamander (Ambystoma macrodactylum)

Read More