Leefgebieden en hun betekenis

Dieren > Leefgebied Het woord leefgebied begrijpt iedereen, maar het is geen bestaand Nederlands woord. Hieronder staan een aantal termen uitgelegd die te maken hebben met de plaats waarbinnen planten en dieren leven. Een leefgebied laat zich het beste omschrijven als het gebied waarbinnen een dier of plant leeft. Het woord ‘habitat‘ komt het dichtste…

Read More
Verwondering

Leefgemeenschapsecologie

Levensgemeenschapsecologie is de studie van de manier waarop wisselwerkingen tussen verschillende soorten van invloed zijn op levensgemeenschapsstructuur en organisatie. Levensgemeenschap : a) Alle organismen die in een bepaald gebied leven b) De samenstelling van populaties van verschillende soorten die dicht genoeg bij elkaar leven voor een mogelijke wisselwerking. Oftewel Alle organismen in een bepaald gebied, waarvan de…

Read More

Leeuw (Panthera leo)

Zoogdieren > Katachtige > Leeuw Diersoort: Leeuw Nederlandse naam: Leeuw Alternatieve namen: Latijnse naam: Panthera leo English name: Lion Deutscher Name: Löwe Le nom français: Lion Nombre español: Panthera leo Luister naar leeuwengeluiden Verspreiding Beschrijving Weegt 150 tot 280 kilo Eet gnoes, zebra’s en gazellen Media Geluid van leeuwen: Geluiden Foto’s: Fotoalbum Links: Bodina’s leeuwen website…

Read More

Leeuwaapjes (Leontopithecus)

Klauwaapjes (Callitrichinae) Leeuwaapjes (Leontopithecus) Gouden leeuwaapje (Leontopithecus rosalia) Goudkopleeuwaapje (Leontopithecus chrysomelas) Roodstuitleeuwaapje (Leontopithecus chrysopygus) Zwartkopleeuwaapje (Leontopithecus caissara)

Read More