Zandhoenders (Pteroclidiformes)

Taxonomie van de Zandhoenders (Pteroclidiformes) Zandhoenders (Pteroclidiformes) Pterocles Pterocles alchata (Witbuikzandhoen) Pterocles bicinctus (Dubbelbandzandhoen) Pterocles burchelli (Bont zandhoen) Pterocles coronatus (Kroonzandhoen) Pterocles decoratus (Maskerzandhoen) Pterocles exustus (Roodbuikzandhoen) Pterocles gutturalis (Geelkeelzandhoen) Pterocles indicus (Indisch zandhoen) Pterocles lichtensteinii (Lichtensteins zandhoen) Pterocles namaqua (Namaqua-zandhoen) Pterocles orientalis (Zwartbuikzandhoen) Pterocles personatus (Madagaskarzandhoen) Pterocles quadricinctus (Vierbandzandhoen) Pterocles senegallus (Sahelzandhoen) Syrrhaptes Syrrhaptes…

Read More

Zanglijster (Turdus philomelos)

Vogels > Zangvogels > Lijsters > Zanglijster Indeling: soort zanglijster Wetenschappelijke naam: Turdus philomelos Zanglijsters eten graag slakken. Ze nemen de slakken mee naar hun steen, die ze altijd gebruiken. Deze steen gebruiken ze als aambeeld om de huisjes te breken. De lege huisjes laat de zanglijster liggen

Read More

Zanzibargalago (Galagoides zanzibaricus)

  Nederlandse Naam: Zanzibargalago Wetenschappelijke Naam: Galagoides zanzibaricus Verspreiding:  Taxonomie: Dwerggalago’s (Galagoides) Zanzibargalago (Galagoides zanzibaricus)

Read More