Klassieke varkenspest

Virussen > Klassieke varkenspest

Actueel: uitbraak van varkensgriep bij mensen in Mexico

Ook wel: KVP

Er zijn twee soorten varkenspest: de klassieke en de Afrikaanse varkenspest. Beiden lijken erg veel op elkaar. Het betreft echter twee verschillende ziektes. KVP  noemen we ook wel Europese varkenspest.

Voorkomen:

De Klassieke varkenspest komt voor in grote delen van de wereld. Regelmatig breekt de ziekte uit bij zwijnen. Ook kan de ziekte voorkomen op veehouderijen. In de werelddelen Noord en Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Europa komt het virus voor.

Veroorzaker:

Symptomen:

De symptomen zijn koorts en een verminderde eetlust. Daarnaast zijn de dieren vermoeid, hoesten ze en hebben zwarte randen rond de ogen. In de eerste fase van het ziekteverloop hebben ze last van obstipatie (dikke, droge ontlasting, soms dagen niet poepen). Dit gaat later over in diaree.

Besmettingsgevaar:

Het virus kan zeer snel worden overgedragen door direct en indirect contact. Dieren kunnen ziek worden na aanraking van bijvoorbeeld de voederbak waar eerder een besmet varken uit gegeten heeft. Ook via lichaamsvocht kan het virus zich verspreiden. Ook etensresten vormen een belangrijke bron van besmetting, evenals kledingstukken van mensen die in aanraking komen met bijvoorbeeld besmette uitwerpselen of water. Voor autobanden geldt het zelfde. Het vervoer van vee door besmette gebieden wordt dan ook sterk afgeraden. Varkenspest is ongevaarlijk voor mensen.

Behandelwijze:

Zieke dieren kunnen niet worden behandeld. Wel zijn er verschillende vaccins die dieren beschermen tegen het virus. In Europa geldt echter een vaccinatieverbod bij vee. Het valt niet te controleren welke dieren zijn geent en welke niet. Veel landen importeren geen vlees van dieren die gevaccineerd zijn. Daarnaast kan op die manier niet snel worden nagegaan hoe het virus zich verspreid. De vaccins werken alleen bij de klassieke vogelpest, niet bij de Afrikaanse.

Verspreiding voorkomen:

De ziekte kan zich erg snel verspreiden. Daarom worden direct na dat het bij een varken vast gesteld is strenge maatregelen getroffen.

  1. Ruimen van al het vee op de boerderij
  2. Verbod op veetransport in een omtrek van 10 kilometer rond de besmettingshaard
  3. Onderzoek naar alle bedrijven die aan de boerderij leveren of producten afnemen
  4. Onderzoeken van dieren in een straal van 10 kilometer

Related Items